Home Ansatteaksjer

Ansatteaksjer

Alle faste ansatte i Mowi i Norge, Canada og Skottland tilbys nå å kjøpe aksjer med en rabatt.

For å benytte deg av tilbudet må du tegne deg for aksjer i tidsrommet 8. 22. november. november. Det er en forutsetning at du har VPS-konto før du tegner.

Tilbudet omfatter alle faste ansatte i Mowi ASA og dets norske, kanadiske og skotske datterselskaper. Tilbudet gjelder ikke for ansatte som har sagt opp sitt arbeidsforhold.

Klikk her for kjøp av ansatteaksjer.

 

Styret i Mowi ASA har besluttet å tilby alle fast ansatte i Mowi ASA og dets norske, kanadiske og skotske datterselskaper å kjøpe aksjer i Mowi ASA.

Mowi-aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) og alle som ønsker å akseptere dette tilbudet må ha en verdipapirkonto i VPS.

Tegningsperioden er fra 8. november kl. 08:00 CET til 22. november kl. 23:59 CET.

Tilbudet er åpent for alle fast ansatte i Mowi ASA og dets norske, skotske og kanadiske datterselskaper. Tilbudet er ikke åpent for ansatte som har sagt opp sin stilling.

Klikk her for å kjøpe aksjer.