Aquaculture Stewardship Council - Norway

Aquaculture Stewardship Council

Engasjementet for å sertifisere produksjonsenhetene våre i samsvar med den strengeste bærekraftstandarden – ASC-standarden – viser vår vilje til å gi forbrukerne det beste utvalget av sjømat som er oppdrettet på en bærekraftig måte. Vi tror at forpliktelsen om å bli 100 prosent ASC-sertifisert er et viktig initiativ for å skape endringer i bransjen og for å sikre bærekraftig vekst.

Mowi ønsker en åpen næring, og som en del av ASC-sertifiseringen så deler vi en rekke detaljer knyttet til produksjonen vår. Du finner fullstendige ASC-rapporter og sertifikater for anleggene våre her.

Besøk vår globale hjemmeside:

×