Bærekraftsprogrammene våre

Avfall

Om

  • Mengden avfall som genereres i dagens verden, øker i et alarmerende tempo.
  • Avfall havner ofte i vann og hav, noe som påvirker dyrelivet og det biologiske mangfoldet.
  • Å redusere avfallsmengden og bruke avfall som en ressurs ved å fremme en sirkulær økonomi er to viktige komponenter i strategien vår.

Vår strategi

  • Fokus på å redusere, gjenbruke, resirkulere og gjenvinne avfall.
  • Fokus på emballasjedesign
  • Fokus på å muliggjøre en sirkulær økonomi ved å resirkulere avfall (f.eks. FW-avfall, nylonavfall).

Mål

  • Innen 2025 skal det ikke deponeres noe avfall ved våre prosesseringsanlegg.

KPI-er

  • Totalt avfall sendt til deponi (dvs. ikke gjenbrukt, resirkulert eller gjenvunnet)

Les mer

Annual Report Mowi’s Policy on Plastic Waste Management