Bærekraftsprogrammene våre

Bruk av ferskvann

Om

  • Ferskvann er nøkkelen til Mowis virksomhet, både for å oppdrette fisken vår og for å opprettholde de høye hygienestandardene på foredlingsanleggene våre.
  • Størstedelen av ferskvannet i virksomheten vår brukes til å produsere de første livsstadiene av atlantisk laks. Slik produksjon foregår i land og områder uten vannmangel.

Vår strategi

  • Fokusere på å effektivisere bruken av ferskvann i prosessanleggene våre uten at det går på bekostning av de høye hygienestandardene vi har forpliktet oss til.
  • Fortsette å investere der det er mulig for å effektivisere vannforbruket ved hjelp av teknologiske nyvinninger på ferskvannsoppdrettsanleggene våre.

Mål

  • Innen 2025 skal vi oppnå en reduksjon på 10 % i vannintensiteten ved våre prosessanlegg i områder med middels høy risiko for vannmangel*.

* Med 2018 som referanseår

 

KPI-er

Bruk av ferskvann/tonn bearbeidet fisk

Les mer

Annual Report Mowi’s Policy on Freshwater and Wastewater management CDP Water Security Questionnaire 2023