You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Forpliktelser og tiltak En trygg og meningsfull arbeidsplass
Bærekraftsprogrammene våre

En trygg og meningsfull arbeidsplass

Om

 • Helse og sikkerhet er fundamentet som selskapet vårt er bygget på og vil aldri bli kompromittert.
 • Sikkerhetskulturen vår har resultert i færre hendelser og lavere fravær, i tillegg til en sterk sikkerhetskultur, kunnskap og omsorg for mennesker.

Vår strategi

 • Fokusere på å bygge opp kompetanse og dele kunnskap, og arbeide systematisk for både å redusere og håndtere helse- og sikkerhetsspørsmål 9 Inkludere helse og sikkerhet i lederskapsprogrammer
 • Vi måler ledernes prestasjoner, og vi følger opp og måler helse- og sikkerhetsindikatorer hver måned.
 • Gjennomføre obligatorisk sikkerhetsopplæring med jevne mellomrom
 • Gjennomføre en global undersøkelse om medarbeiderengasjement

Mål

 • Bygge en sterk helse- og sikkerhetskultur
 • Reduksjon i antall LTI per million arbeidstimer fra året før
 • Fraværsprosent <4%

KPI-er

 • % av nyansatte som har fått obligatorisk sikkerhetsopplæring
 • LTI per million arbeidstimer
 • Fraværsprosent

Les mer

Annual Report