You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Forpliktelser og tiltak Etisk forretningsatferd
Bærekraftsprogrammene våre

Etisk forretningsatferd

Om

 • Rømningshendelser forekommer sjelden i løpet av en produksjonssyklus.
 • Men på grunn av utilsiktede faktorer som ekstremvær, predasjon eller menneskelige feil kan fisk rømme fra oppdrettsanleggene våre.
 • Mowi har satt seg et mål om null rømminger, ettersom rømminger kan føre til økologiske interaksjoner og krysning med ville bestander og representerer et økonomisk tap.

Vår strategi

 • Etisk forretningsatferd er et kjerneelement i vår evne til å skape tillit og er en integrert del av Mowi Way.
 • Mowi har forpliktet seg til å holde en høy etisk standard i vår forretningsvirksomhet over hele verden.
 • Vi forventer at våre ansatte gjør de etiske retningslinjene til en personlig forpliktelse, og at våre leverandører følger dem.
 • De etiske retningslinjene fastsetter standarder for atferd som vi kan forvente av hverandre, og som eksterne parter kan forvente av Mowi.

Mål

 • Fortsette arbeidet med å sikre full etterlevelse av de etiske retningslinjene.
 • Opprettholde en åpen og transparent kultur, med vekt på god og rettidig kommunikasjon.
 • Fremme rapportering av bekymringer og hendelser med hensyn til potensielle compliance-saker.

KPI-er

 • % av de ansatte som har fått opplæring og blitt testet i CoC
 • # Antall varslingssaker som er tatt opp og fulgt opp

Les mer

Mowi's Code of Conduct Human Rights Program Mowi Supply Chain Due Dilligence Process 2022