Home Sustainability Commitments & Actions Fiskehelse og fiskevelferd
Bærekraftsprogrammene våre

Fiskehelse og fiskevelferd

Om

 • Å ta vare på fiskevelferden er et etisk ansvar og en integrert del av vår forretningsstrategi, ettersom det kan påvirke vår produktivitet og vårt omdømme.
 • Fiskevelferd er anerkjent som en langsiktig verdidriver for Mowi.
 • Vi anerkjenner de anerkjente fem friheter for dyrevelferd og følger Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) definisjon av dyrevelferd.

Vår strategi

 • Implementere Mowis velferdspolitikk
 • Øke sykdomsforebygging/resistens og overlevelse
 • Gjennomføre global opplæring
 • Implementere global overvåking

Mål

 • Innen 2025, 99,5 % overlevelse i sjøen (gjennomsnittlig måned)*.
 • Reduksjon i antibiotikabruk fra 2015
 • Innen 2023 skal minst 50 % av bestanden vår overvåkes i sanntid.
*Globale lakseinitiativets metodikk

KPI-er

 • Dødelighet i %.
 • Bruk av antibiotika
 • % anlegg som bruker det globale velferdsvurderingsskjemaet
 • % av stedene med velferdsmonitorering i sanntid

Les mer

Annual Report Mowi’s Policy on Salmon Welfare Mowi’s Policy on Antimicrobial Agents