Bærekraftsprogrammene våre

Klimaendringer

Om

 • En av verdens mest presserende utfordringer
 • Klimarisiko er vesentlig for vår virksomhet
 • Klimaet er også en mulighet (kostholdsendringer!).
 • Mowi har forpliktet seg til å gå over til en lavkarbonøkonomi.

Vår strategi

 • Utnytte sjømat som et klimavennlig kostholdsalternativ
 • Overgang til en lavkarbonøkonomi
 • Redusere karbonutslippene våre på scope 1, 2 og 3.
 • Sette vitenskapelig baserte mål for å redusere våre totale klimagassutslipp.
 • Gjøre leverandørkjeden vår mer klimavennlig både oppstrøms og nedstrøms:
  • Bruke de beste tilgjengelige klimavennlige fôrråvarene
  • Redusere dieselforbruket i landbruket
  • Øke andelen av fornybar energi som brukes i oppdrett og foredling
  • Optimalisering av transport nedstrøms

Mål

 • Oppnå vitenskapsbaserte mål: Redusere våre totale klimagassutslipp (Scope 1, 2 og 3) med 35 % frem til 2030 og 72 % frem til 2050.

KPI-er

 • Totale klimagassutslipp (scope 1, 2 og 3)
 • Bruk av diesel
 • % av elektrisitet fra fornybare kilder

Les mer

Annual Report Mowi’s Policy on Climate Change CDP Climate Change Questionnaire 2023