You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Bærekraftsprogrammene våre

Lakselus

Vår strategi

  • Minimere antallet voksne hunnlus på lokalitetene våre, spesielt i perioden når villakssmolten vandrer ut i havet.
  • Fokus på integrert plantevern
  • Redusere avhengigheten av medisiner gjennom strategiske, forebyggende og ikke-medikamentelle tiltak, som for eksempel renere fisk.
  • Fortsette å respektere føre-var-grensene for maksimalt antall lakselus per fisk som er fastsatt av relevante myndigheter.
  • Utvikle og implementere bedre forvaltningspraksis og deling av beste praksis for håndtering av lakselus mellom virksomhetene våre.
  • FoU-aktiviteter rettet mot innovative biologiske og ikke-medikamentelle metoder for å kontrollere lakselus

Mål

  • 0 % av anleggene over den nasjonale grensen (månedlig gjennomsnitt)

KPI-er

  • % fisk behandlet med medikamentelle og ikke-medikamentelle verktøy
  • Antall medisinske behandlinger

Les mer

Annual Report Mowi’s Policy on Salmon Welfare Mowi’s Policy on Integrated Pest Management