Home Sustainability Commitments & Actions Mangfold og likestilling
Bærekraftsprogrammene våre

Mangfold og likestilling

Om

 • Betydningen av mangfold er allerede anerkjent av organisasjoner over hele verden.
 • Organisasjoner med en mangfoldig arbeidsstyrke har høyere medarbeiderengasjement, de er i en bedre posisjon til å tiltrekke seg de rette talentene, og de oppnår bedre økonomiske resultater.
 • Mowi har som mål å tiltrekke seg, rekruttere og utvikle de beste, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller andre egenskaper.

Vår strategi

 • Fokus på tre områder: Søke mangfold, skape inkludering og fremme ansvarlighet.
 • Det er ledelsens ansvar å drive frem mangfoldsagendaen, som en del av vår ledelsesvisjon, der du er en rollemodell for åpenhet og respekt.
 • Målet er å gjøre det grunnleggende riktig og skape nye løsninger som støtter mangfoldskulturen vår.
 • Spore fremgang: Strategiens suksess måles ved hjelp av den globale medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres annethvert år, og ved hjelp av samsvarsrapportering.

Mål

 • 30 % kvinner i lederstillinger innen 2025
 • 50/50 kjønnsfordeling blant de ansatte innen 2025
 • Ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene i Global Employee Engagement Survey

KPI-er

 • % kvinner i ledende stillinger
 • Kjønnsfordeling blant de ansatte
 • Resultater fra medarbeiderundersøkelsen fordelt på kjønn

Les mer

Mowi Gender Pay Report 2021 Mowi Feed Gender Pay Report 2021 Mowi Gender & Equality Report 2022