You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Bærekraftsprogrammene våre

Plast

Om

  • Plastforurensning har blitt et globalt problem
  • Enorme mengder plastavfall slippes ut i havet hvert år, noe som resulterer i mikro- og nanoplastpartikler i havet.
  • Hensiktsmessige avfallshåndteringssystemer er en del av løsningen, men til syvende og sist er det å redusere vår produksjon og vårt forbruk av plastprodukter som kan sikre havets helse.

Vår strategi

  • Fokusere på å unngå at plastsøppel havner i havet som følge av oppdrettsaktivitetene våre.
  • Implementere ONE Mowi-prosedyren for emballasjedesign
  • Overvåke mikroplast og plastrelaterte forurensninger i fisken vår.

Mål

  • Innen 2025 skal 100 % av plastemballasjen vår være gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar.
  • Innen 2025 skal minst 25 % av plastemballasjen bestå av resirkulert plast.
  • Innen 2023 skal alt oppdrettsutstyr i plast (nøter, tau, fôringsrør) gjenbrukes eller resirkuleres.

Les mer

Annual Report Mowi’s Policy on Plastic waste management