Bærekraftsprogrammene våre

Rømninger

Om

  • Rømningshendelser forekommer sjelden i løpet av en produksjonssyklus.
  • Men på grunn av utilsiktede faktorer som ekstremvær, predasjon eller menneskelige feil kan fisk rømme fra oppdrettsanleggene våre.
  • Mowi har satt seg et mål om null rømminger, ettersom rømminger kan føre til økologiske interaksjoner og krysning med ville bestander og representerer et økonomisk tap.

Vår strategi

  • Implementering av nasjonale tekniske standarder
  • Forebygging av menneskelige feil gjennom opplæring og teknologiske nyvinninger som øker robustheten til oppdrettsutstyret vårt.
  • Samarbeide med villfiskforeninger om genetiske introgresjonsstudier for å få en bedre forståelse av dagens hybridiseringsnivå og mulige konsekvenser for de ville populasjonene.

Mål

  • Positiv trend mot nullutslipp
  • 100 % av anleggspersonalet har fått opplæring i Mowis Farming Excellence Program – Ingen rømminger

KPI-er

  • Antall rømt fisk/rømmingshendelser
  • % av de ansatte på anlegget som har fått opplæring i rømningsforebygging

Les mer

Annual Report