You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Bærekraftsprogrammene våre

Samfunnsengasjement

Om

  • Lokalsamfunnene må blomstre for at virksomheten vår skal blomstre på lang sikt.
  • Vi skaper en positiv innvirkning på lokalsamfunnene ved å tilby sysselsettingsmuligheter og legge til rette for deres utvikling ved å støtte lokale skoler, idretts- og kulturaktiviteter.
  • Vi fremmer også ansattes frivillige arbeid i lokalsamfunnet og bidrar på denne måten både til lokalsamfunnets velferd og til lærings- og utviklingsmuligheter for våre ansatte.

Vår strategi

  • Identifisere behovene i lokalsamfunnene og rette tiltakene og støtten vår mot det som kan utgjøre en forskjell lokalt.
  • Ha jevnlig kontakt med lokalsamfunnene som en del av ASC-utrullingen.
  • Utvikle bedriftens strategiske satsingsområder
  • I Canada West har vi direkte kontakt med urfolksmyndigheter for å diskutere vår virksomhet og søke partnerskapsavtaler.

Mål

  • Utvikle og støtte lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.

KPI-er

  • # Antall og omfang av interaksjoner i samfunnet

Les mer

Annual Report