You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Forpliktelser og tiltak Sertifiseringer for bærekraft
Bærekraftsprogrammene våre

Sertifiseringer for bærekraft

Vår strategi

  • Tredjepartssertifisering er en viktig del av vår bærekraftstrategi.
  • Målet vårt er at 100 % av vårt årlige slaktevolum skal være sertifisert i henhold til en GSSI-standard (Global Seafood Sustainability Initiative): Aquaculture Stewardship Council (ASC), Best Aquaculture Practices (BAP) eller GlobalGAP.
  • GSSI har siden oppstarten samarbeidet tett med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og FNs medlemsland for å operasjonalisere og fremme internasjonalt anerkjente retningslinjer og instrumenter i sjømatsektoren. Det er derfor et anerkjent organ som har utviklet et globalt referanseverktøy for å gi en formell anerkjennelse av sjømatsertifiseringsordninger som har gjennomført en streng og transparent referanseprosess i henhold til FAOs retningslinjer.
  • Mowi følger en lignende tilnærming når det gjelder standarder for mattrygghet, og følger også GSFIs anerkjente standarder.

Mål

  • 100 % av innhøstingsvolumene er bærekraftig sertifisert i henhold til en GSSI-anerkjent standard.
  • 100 % av oppdrettsanleggene har minimal påvirkning på bunndyrene (som definert i nasjonale forskrifter).

KPI-er

  • 100 % av det årlige innhøstingsvolumet er sertifisert i henhold til en GSSI-anerkjent standard.
  • % av lokaliteter med minimal påvirkning av bunndyr

Les mer

Annual Report Our Certifications Page