Global  Salmon  Initiative

Global Salmon Initiative

I 2013 offentliggjorde en gruppe som representerte 70 prosent av den globale oppdrettsnæringen sine forpliktelser for en enda mer bærekraftig næring. GSI (Global Salmon Initiative) samler 15 globale selskaper – inkludert Mowi – som har forpliktet seg til økt samarbeid og åpenhet i bransjen. Initiativet har som mål å gjøre betydelige fremskritt mot å levere en bærekraftig kilde til protein (oppdrettslaks) til en stadig voksende verdensbefolkning.

GSI fokuserer på områder der de innenfor en realistisk tidsramme kan oppnå ambisiøse forbedringer av bransjens resultater når det gjelder tre grunnpilarer for bærekraft:

  • Redusert miljøpåvirkning
  • Økt samfunnsbidrag
  • Opprettholdt økonomisk vekst