Samarbeid med WWF - Norway
Samarbeid  med  WWF

Samarbeid med WWF

Siden 2008 har Mowi samarbeidet med WWF Norge for å styrke fokuset på bærekraftig akvakultur og bidra til å utforme og forbedre miljøstandardene i hele næringen.  Hensikten er å styrke selskapets daglige arbeid for å drive på en mest mulig bærekraftig måte. WWF og Mowi Norge har også ved en rekke anledninger jobbet politisk sammen i saker som angår reguleringen av næringen i Norge.

Samarbeidet har blant annet handlet om:

  • Genetisk påvirkning mellom rømt oppdrettslaks og vill atlantisk laks
  • Utslipp fra fiskeoppdrett i ferskvann og sjøvann
  • Potensielle effekter på villaks fra sykdommer og lus på oppdrettslaks
  • Innkjøp av marine og vegetabilske råvarer til laksefôr