Sjømat av høy kvalitet - Norway

Sjømat av høy kvalitet

Hver dag produserer vi oppdrettslaks og  produkter av høy kvalitet. Den høye kvaliteten oppnås gjennom prosedyrer, opplæring og deling av beste praksis i hele konsernet. I tillegg forbedrer vi kontinuerlig overvåkingsprogrammene og kvalitetssikringssystemene våre, og implementerer teknologi som hjelper oss med å levere produkter av høy kvalitet over hele verden.

Hver dag opprettholder vi kundenes tillit ved å tilby dem produkter og tjenester som lever opp til forventningene deres. Når vi ikke klarer å oppfylle disse forventningene, tar vi gjerne imot tilbakemeldinger, slik at vi hele tiden kan bli flinkere. Denne informasjonen hjelper oss med å sette inn ressursene våre på områder som trenger ekstra oppmerksomhet.

Vårt globale konsernkvalitetssystem Qmarine hjelper oss med å drive hele konsernet på en ensartet måte. Alle virksomhetene våre må overholde et minimum av tredjepartsverifiserte sertifiseringsordninger for matsikkerhet, miljøansvar, samfunnsansvar og fiskevelferd. Sertifisering for sporbarhet må oppnås i henhold til GlobalG.A.P., GAA/BAP og ASC.

Selv om kvaliteten på produktene våre allerede er høy, vet vi at det alltid er rom for forbedring. Tilbakemeldinger fra markedet og interne KPI-er hjelper oss med å fokusere på de rette oppgavene. Vi arbeider fortløpende for å oppnå høy kvalitet gjennom forskning og utvikling samt kvalitetssikringssystemer og kontroller.

 

Besøk vår globale hjemmeside:

×