Sparer miljøet for 600 000 liter diesel årlig - Norway

Sparer miljøet for 600 000 liter diesel årlig

To av Mowi sine oppdrettslokaliteter utenfor Frøya har fått erstattet dieselanleggene på fôrflåtene med landstrøm. Nå er arbeidet med å elektrifisere de siste fire i full gang.

Mowi har lenge jobbet med å redusere utslipp på sine lokaliteter. Elektrifiseringen av oppdrettslokalitetene utenfor Frøya skiller seg ut, fremgår det av en pressemelding.

Sjøkablene blir over 20 kilometer lange. Høyspent-sjøkabelen, som går ut til øya hvor energihuben etableres, er på 15 kilometer. Prosjektet bidrar til at Mowi kan fase ut rundt 600.000 liter diesel årlig.

Jobben med å fase ut dieselanleggene til fordel for landstrøm, er det NTE som har fått.

– Meg bekjent er dette det største landstrømprosjektet i havbruksnæringa til dags dato, sier Jakob Krogsrud, som er markedssjef for havbrukssatsingen i fornybarselskapet NTE.

Det største landstrømprosjektet 
– Det var viktig for oss å finne en partner som både er finansielt sterk nok, og som har den faglige kunnskapen som skal til for å gjennomføre prosjektet fra A til Å, forklarer Arnt Erik Tronvold, som er leder operasjonell støtte i region midt og vest hos Mowi.

–  Dette er et stort og komplekst landstrømprosjekt, sier Krogsrud, som er prosjektutvikler og har ansvaret for hele leveransen, fortsetter han.

– Det er lite tilgang på strøm utenfor Sula, og derfor er det valgt en hybridløsning med landstrøm, batteri og generatorer, forklarer Jakob Krogsrud.

Batteriene er med og halverer dieselforbruket i perioden frem til landstrømanlegget er koblet opp.

Arbeidet med landstrømanlegget er godt i gang. Når jobben er ferdig, vil det stå en nettstasjon, og en energihub som sjøkablene går ut fra, ytterst på Frøya.

Strøm og internett
Siden Mowi planlegger å etablere fôringssentraler i tilknytning til lokaliteten, er det også fiber i strømkabelen. Internettilkobling er avgjørende for at fôringen kan skje fra en sentral i stedet for på selve lokaliteten.

– Kameraene på hver enkelt merd gir oss full kontroll på fôringen, sier Mowi-leder Arnt Erik Tronvold.

Mowi har fått støtte fra Enova for å gjennomføre prosjektet.

– Oppdrettsnæringa må i likhet med alle andre næringer kutte utslipp. Dette prosjektet er et svært godt eksempel på reduserte klimagassutslipp med elektrifisering gjennom å bruke energi på en smartere måte og slik redusere behovet for å bygge nytt nett, sier Ole Even Hollås, markedssjef for vare- og energiproduksjon i Enova.

– Enova støtter de som går foran og vi ser fram til hvordan denne energihuben vil bidra til omstilling i norsk oppdrettsnæring, forklarer Hollås.

– Det er knapphet på strøm mange steder langs norskekysten, og kombinasjonen av batteri og landstrøm gjør at Mowi ikke trenger så mye strøm fra land, fortsetter NTE´s Krogsrud.

– Det gjør at oppdrettsanlegg kan kobles til strømnettet selv der det er redusert kapasitet i nettet.

Nye anlegg på gang
Hvis fôrflåtene har behov for mer strøm enn det landstrømanlegget kan gi dem, for eksempel under fôringsperiodene, suppleres de med strøm fra batteriene i hybridanlegget. Løsningen gjør det også mulig å lade arbeidsbåter ved forflåtene, bruke elektriske notvaskere og beskytter kritisk infrastruktur ved et eventuelt strømbrudd. Det hjelper også til å holde effekttoppene nede.

Mowi er i full gang med å planlegge for et fjerde anlegg i havet utenfor Frøya.

– Vi har store ambisjoner for bærekraftsarbeidet vårt, sier Tronvold.

– Det at vi sparer over 1.700 liter diesel i døgnet bare på disse tre lokalitetene, sier noe om potensialet for havbruksnæringa. Vi er stolte av å være så tidlig ute med kombinasjonen av landstrøm og batteri, avslutter han.

 

 

Besøk vår globale hjemmeside:

×