Home Nyheter Nytt navn – nytt nettsted

Nytt navn – nytt nettsted

Vi har byttet navn fra Marine Harvest til Mowi, og i den forbindelse har vi også laget en helt ny nettside.

1. januar i år ble vi offisielt Mowi. Vårt nye firmanavn er dypt forankret i vår historie. Selskapet ble opprinnelig grunnlagt som Mowi av norske oppdrettspionerer for over 50 år siden.

Mowi er et inspirerende navn som henspiller på pionerånden vi har utviklet de siste 50 årene. Siden den første laksen ble oppdrettet i 1964 har Mowi vokst til et globalt, helintegrert selskap som omfatter avl, fôr, oppdrett, foredling og salg. I løpet av de siste 50 årene har vi alltid vært tro mot kjerneverdien vår – omsorgen vi har for medarbeiderne våre, fisken vår, kundene våre og miljøet.

Med vårt nye nettsted ønsker vi å være enda mer transparente enn tidligere. Vi går inn i en tid der vi vil fokusere enda mer på økt verdiskaping for våre forbrukere og aksjonærer. Vi vil bruke denne plattformen til å spre kunnskap om selskapet vårt og laksekategorien.