You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Blogg Verden trenger mer mat fra havet
apr 06, 2021

Verden trenger mer mat fra havet

Dele

Vårt mål, som en del av vårt oppdrag om å lede den blå revolusjonen, er å produsere mer mat fra havet på en bærekraftig måte for å brødfø en voksende verdensbefolkning.

Vi mener at det å produsere mer mat fra havet er en integrert del av håndteringen av de store utfordringene menneskeheten står overfor, som matsikkerhet og klimaendringer. Laks oppdrettes med lavt karbonavtrykk, det er rikelig med plass til oppdrett i havet, og når det gjelder animalsk protein, er det så sunt som det kan bli. Ved å produsere mat i bærekraftig skala har vi alle muligheter til å plassere oppdrettsnæringen i førersetet for å takle globale utfordringer – dette er selve kjernen i vår visjon om å lede den blå revolusjonen.

I 2020, da land over hele verden ble tvunget til å innføre strenge tiltak for å kontrollere spredningen av covid-19, ble spørsmålene om en stabil matforsyningskjede og miljø satt i søkelyset.

Ansatte i Mowi og andre selskaper som er involvert i matproduksjon, ble utpekt som nøkkelarbeidere slik at matforsyningskjeden kunne fortsette uten avbrudd under pandemien. Endringene i arbeidshverdagen og den påfølgende reduksjonen i antall reiser, særlig med fly, førte til at dyrelivet blomstret opp, og det ble observert merkbare endringer i luftkvaliteten.

Om noe styrket dette oss ytterligere i vår beslutning om å videreføre vår visjon om å utvikle en bærekraftig havøkonomi, og vi var stolte over å kunne støtte to viktige initiativer i 2020.

Handlingsplan for havet

Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi (Ocean Panel) publiserte en ny handlingsagenda for havet som identifiserer hvordan land over hele verden kan akselerere, skalere og finansiere havtiltak.

Mowi er en del av havpanelets rådgivende nettverk, som består av mer enn 125 organisasjoner fra privat sektor, ikke-statlige organisasjoner og mellomstatlige organisasjoner i 35 land.

Vår Chief Sustainability and Technology Officer, Catarina Martins, bidro til utviklingen av Ocean Action Agenda og brenner for målene:
«Det er helt klart at havet kan levere mer og mer variert mat enn det gjør i dag, og dermed spille en større rolle i det globale matsystemet. Jeg brenner både for å dekke dette globale behovet og for å ta en ansvarlig og bærekraftig tilnærming i hele vår globale virksomhet for å øke produksjonen for å oppnå dette.»

Mowi støtter målene for matproduksjon som er satt i Ocean Action Agenda for 2030, særlig målet om å dyrke akvakultur på en bærekraftig måte for å dekke globale behov. Arbeidet med å få på plass retningslinjer og forvaltningsrammer for å minimere miljøkonsekvensene av havbruk, inkludert ineffektivitet i fôrforsyningskjeden, og gjøre det mulig å fremskynde oppdrettsproduksjon med og uten fôr som passer til lokale miljømessige, forvaltningsmessige og økonomiske prioriteringer – et uttalt tiltak i Ocean Action Agenda – er allerede godt i gang.

Catarina fortsetter: «I 2020 gjorde vi store fremskritt på bærekraftsområdet. Mer enn 100 av havanleggene våre er nå sertifisert av Aquaculture Stewardship Council (ASC), og vi har samarbeidet med soyaindustrien i Brasil for å oppnå en forpliktelse om at all soyaen deres skal være en del av en ren leverandørkjede, 100 % fri for avskoging og konvertering. Det er mer å gjøre, men vårt ønske om å utvikle en bærekraftig havøkonomi har aldri vært sterkere.»

One Ocean Expedition

Vi er svært stolte av å sponse One Ocean Expedition. I løpet av dette tiåret, som FN har erklært som «Decade of Ocean Science for Sustainable Development», vil Statsraad Lehmkuhl, Norges største og eldste seilskip med firkantrigg, seile over 55 000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele verden.

One Ocean Expedition skal øke bevisstheten og dele kunnskap om havets avgjørende rolle for bærekraftig utvikling. Det vil forene unge mennesker, forskere og internasjonale ledere i arbeidet med å bygge ny kunnskap om havet. Målet er å oppnå ny innsikt gjennom utdanning, vitenskap og teknologi, og å dele denne kunnskapen over hele verden.

Statsraad Lehmkuhl skal fungere både som seilopplæringsskip og som et topp moderne forskningsfartøy. Ved hjelp av avansert utstyr skal studenter og forskere forske og overvåke havet under hele reisen. Om bord vil det bli arrangert spesialiserte studieprogrammer med fokus på bærekraft og ungt lederskap.

One Ocean Expedition vil bidra til å oppfylle følgende av FNs bærekraftsmål:

  • Livet under vann
  • Partnerskap for målene
  • Klimatiltak
  • Kvalitetsutdanning

Catarina forteller om One Ocean Expedition:
«Denne ekspedisjonen passer perfekt for Mowi på mange måter. Vi har en betydelig global tilstedeværelse og streber etter å være en foregangsbedrift innen miljøforvaltning, og vi håper at vår innovasjon vil ha en positiv innvirkning på verden. Denne globale ekspedisjonen, som vil engasjere mennesker over hele verden, spesielt unge mennesker, vil bidra til å skape en bedre forståelse av havet, potensialet i denne naturressursen og, ikke minst, behovet for å bevare og beskytte havet for fremtidige generasjoner.»