You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter News Det klimavennlige proteinet
mar 11, 2019

Det klimavennlige proteinet

Dele
Sunn laks
Sunn laks

I ettertid kan man kanskje se tilbake på 2018 som året da klimaendringer og miljøvern gikk fra å være noe av en nisjeinteresse til å bli et hovedfokus for mainstream. Havbruk, og spesielt lakseoppdrett, har naturligvis en god historie å fortelle, men vil ikke hvile på laurbærene.

Da FNs rapport om global oppvarming ble publisert i oktober i fjor, var oppfordringen til handling så kraftig at budskapet toppet overskriftene verden over: IPCC-rapporten forklarte kort og godt hvorfor klimagassutslippene må halveres innen 2030 hvis vi skal unngå en global miljøkatastrofe og holde oss under grensen på 1,5 °C over førindustrielt nivå. Det er ingen tvil om at 2018 ble avsluttet med en økt miljøbevissthet rundt om i verden og en kollektiv forståelse av at vi må legge lista høyere når det gjelder miljømålene våre.

Sette ambisiøse mål

Mowis ambisjon er å kontinuerlig arbeide for å nå disse målene. For at vi skal være en levedyktig virksomhet også i fremtiden, er det avgjørende at vi opptrer ansvarlig, åpent og proaktivt. Vi fokuserer på å måle og redusere energiforbruket vårt, og hvert år samarbeider vi med en uavhengig tredjepart for å rapportere og gjennomgå energibruk og klimagassutslipp. Disse dataene offentliggjøres sammen med vår forpliktelse til Carbon Disclosure Project (www.cdp.net), en organisasjon som fremmer åpenhet, innsikt og handling for en bærekraftig økonomi ved å benchmarke over 6 000 virksomheter og nesten en femtedel av de globale klimagassutslippene. Erkjennelsen av klimaendringene er en viktig faktor for Mowi, og vi har satt i gang en rekke tiltak i oppdrettsvirksomheten, fôrvirksomheten og salgs- og markedsføringsavdelingen for å redusere vår påvirkning på planeten.

Lord Stern fra London School of Economics sa det slik: «Lavkarbonøkonomien er det 21. århundrets veksthistorie … historien har vokst seg sterkere og sterkere og er nå virkelig overbevisende.» Akvakultur har naturlige fordeler når det gjelder energieffektivitet, og vi mener det er en viktig del av løsningen på veien mot en karbonvennlig fremtid. Sammenlignet med terrestriske proteinekvivalenter trenger ikke oppdrettsfisk å regulere kroppstemperaturen eller konkurrere med tyngdekraften. Med lavere FCR, høyere protein- og energilagring og høyere spiselig utbytte gir oppdrettslaks i merd et karbonavtrykk på 2,9 kg CO2e per kilo, noe som er mindre enn en tiendedel av storfekjøttproduksjonen (30 kg) og omtrent halvparten av svinekjøttproduksjonen (5,9 kg). Mowis mulighet er å utnytte disse positive aspektene ved virksomheten, samtidig som vi forsøker å finne måter å redusere energiforbruket på i våre mer energikrevende aktiviteter.

«Medarbeidernes bevissthet er kjernen i vår strategi for rapportering, reduksjonsmål og energibesparende tiltak», sier Catarina Martins, Mowis Group Manager of Environment and Sustainability. Når det gjelder klimagassutslipp og energiintensitet, har ambisjonen for 2018 vært en reduksjon på 10 prosent i foredlingsanleggene våre sammenlignet med 2016. Vi reduserte klimagassutslippene ved 43 % av anleggene våre, mens 24 % av anleggene våre nådde målet om redusert energiintensitet.

Fokusere innsatsen

Siden en stor andel av Mowis relative klimagassutslipp genereres av prosessanleggene våre, har dette vært et område som har fått økt oppmerksomhet. Potensialet for gradvise, men likevel betydelige forbedringer er stort, fra utskifting av tradisjonell halogen- og lysrørbelysning med LED-enheter til implementering av termiske løsninger som luftporter og optimalisering av ammoniakkompressorer og kondensatoreffektivitet.

I hele konsernet fortsetter det økte fokuset og bevisstgjøringen av ledelsen å føre til stadig større gevinster. Målene våre er omfattende og økende, for eksempel: logistikk og planlegging for å redusere transportbehovet, utskifting og oppgradering av gammelt utstyr til mer effektivt moderne utstyr, bruk av sensorer i belysningsløsninger, gjenbruk av varme gjennom varmegjenvinning og varmevekslere, solfangeranlegg, reduksjon av strømforbruket i standby-modus, installasjon av hurtigporter, bruk av fasekompensatorer og ganske enkelt å slå av utstyr i lunsjen og pausene.

Tredjepartsovervåking av resultater

Vår løpende forpliktelse til sertifiseringsprogrammet Aquaculture Stewardship Council (ASC) krever rapportering av energiforbruk og klimagassutslipp per sertifisert anlegg. Dette vil bare øke etter hvert som ASC-standarden rulles ut på alle gårdene våre globalt. Vårt medlemskap i Seafood Business for Ocean Stewardship Initiative, som støttes av Stockholm Resilience Centre (SeaBOS), inkluderer en prioritering av reduksjon av klimagassutslipp.

Vi ser ut til å være på vei inn i den antropocene æraen, en tid da menneskehetens kollektive aktivitet har begynt å påvirke planetens miljø og stabilitet direkte. Mowi vil være en pioner innen sjømatproduksjon og samtidig bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, og spille en stadig viktigere rolle i arbeidet med å begrense klimaendringene.