You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft Mowi samarbeider med X, Alphabet sitt innovasjonsselskap, om å gjøre havbruk mer bærekraftig
mar 03, 2020

Mowi samarbeider med X, Alphabet sitt innovasjonsselskap, om å gjøre havbruk mer bærekraftig

Dele

Mowi og Tidal, X sitt havbruks- og bærekraftteam, utvikler og tester ny teknologi sammen.

De siste tre årene har Mowi, sammen med Alphabet X sitt datterselskap, Tidal, utviklet og testet et nytt sensorsystem. Etter en omfattende forsknings- og utviklingsfase med feltprøving og datainnsamling, er prosjektet nå klart for kommersiell validering. Mowi skal nå installere teknologien på en rekke anlegg i Norge.

Tidal har utviklet et avansert sensorsystem for bruk i havbruksnæringen med tilhørende programvare som samler sanntids-informasjon om vektfordeling, fôringskontroll og automatisk lusetelling. Ved å ta i bruk ny kamerateknologi og maskinlæring kan systemet oppfatte og modellere fiskens atferd, miljøforhold og laksens helse over tid.

− Mowi sin visjon er å lede den blå revolusjonen. Som verdens største havbruksselskap har vi et særlig ansvar for bidra til teknologiutvikling for å styrke våre konkurransemessige fortrinn og stadig forbedre vår produksjon av sunn og bærekraftig mat fra havet. Vi er svært glade for å kunne samarbeide med Alphabet og Tidal for å utvikle sjøbasert havbruk videre, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Tidal sin teknologi har en rekke løsninger bygget inn i en enhet og en programvare, som ved hjelp av sanntidsinformasjon gjør det lettere for oppdretterne å håndtere den daglige driften. Ved å ta i bruk kunstig intelligens for å analysere stordata, håper Mowi å kunne forstå trender i fiskens atferd og hvordan dette spiller sammen med miljøet, og dermed forbedre produksjonen ytterligere.

− Med et delt ønske om å oppfylle potensialet for matproduksjon i havet, har vår forsknings- og utviklingsavdeling samarbeidet tett med Tidal for å utvikle dette system. Dette er bare begynnelsen på en reise for å utvikle og ta i bruk innovative teknologiske løsninger i hele vår verdikjede, sier CTO og direktør for forsknings- og utviklingsavdelingen i Mowi, Øyvind Oaland.

Neil Davé, Tidal-sjef

− Tidal sin oppgave er å utvikle nye teknologier som gjør mat fra havet og havbruk mer bærekraftig. Det er en glede å samarbeide med Mowi om å utvikle nye muligheter til å undersøke og forstå det som skjer under vannoverflaten, og å gi oppdretterne nye verktøy for å ta beslutninger knyttet til fiskevelferd, fiskehelse og fôring av fisken, sier Tidal-sjef, Neil Davé.

Teknologien skal nå testes på en rekke Mowi-anlegg i Norge for storskala validering.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt
Øyvind Oaland, CTO, Mowi, +47 957 00 152
Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, Mowi, +47 970 67 932