You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter General Trygg sjømat
mar 28, 2019

Trygg sjømat

Dele

UTFORDRINGEN

Det er både trygt og sunt å spise oppdrettslaks. Denne påstanden støttes av mattrygghetsmyndigheter over hele verden, og er dokumentert gjennom vårt omfattende overvåkningsprogram. Vi vet at noen forbrukere kan være bekymret for at oppdrettslaks inneholder miljøgifter, sykdomsfremkallende bakterier eller medisinrester. Vi i Mowi ønsker å være åpne og dele informasjon for å bidra til å avlive myter om oppdrettslaks.

VÅRE INNSATSER

Forbrukernes sikkerhet er vår høyeste prioritet. I forbindelse med produksjon av oppdrettslaks kan farene for mattryggheten deles inn i tre hovedkategorier: miljøforurensninger, sykdomsfremkallende bakterier og medisinbruk/rester. Miljøgifter i fôret og fisken vår holdes langt under de sikre grenseverdiene (MRL-verdier) som er fastsatt av verdens mattrygghetsmyndigheter. Overvåkingsprogrammet vårt omfatter tungmetaller, plantevernmidler, GMO, mykotoksiner og dioksin/PCB. Vi holder kontroll på sykdomsfremkallende bakterier for å forhindre kontaminering av produktene våre, både for å sikre at våre egne spiseklare produkter er trygge, og for å sikre at fisk som selges til kommersielle kunder for videreforedling, er risikofri. Listeria monocytogenes er en av de potensielle matbårne patogenene i fiskeprodukter som spises uten forutgående varmebehandling. På grunn av det økte forbruket av rå laks i produkter som sushi er det blitt enda viktigere å ha full kontroll på risikoen for listeriaforurensning.

Vår tilnærming til medisinbruk og medisinrester er svært streng og er utformet med vekt på sykdomsforebygging og fiskevelferd. Fisk kan, i likhet med mennesker og andre dyr, bli syke og kreve inngrep. Vårt fiskehelsepersonell bruker kun legemidler når andre tiltak ikke er tilstrekkelige, eller når fiskevelferden kan være truet. Alle resepter er signert av en sertifisert veterinær eller fiskehelsepersonell, og godkjenningsprosessen er strengt kontrollert av relevante myndigheter. Effektive vaksiner har redusert behovet for antibiotika betraktelig i de fleste oppdrettsregioner. Hvis det er nødvendig å bruke legemidler, overholder vi myndighetenes karenstider for legemidler, og vi gjennomfører vår egen strenge overvåking for å verifisere og dokumentere for kundene våre at sluttproduktet er trygt.

PRIORITERINGER FREMOVER

Det er en ufravikelig prioritet for selskapet vårt å opprettholde forbrukernes tillit. Vi vil fortsette vårt omfattende program for å overvåke råvarene og fôret som brukes i oppdrettsvirksomheten vår, for å sikre at nivået av miljøgifter ligger langt under grenseverdiene som er fastsatt av myndighetene for mattrygghet. Samtidig vil vi arbeide for å holde sykdomsfremkallende bakterier under kontroll, slik at forbrukere som spiser våre oppdrettslaks-produkter kan være trygge på at de er trygge. Gjennom åpenhet og transparens tar vi sikte på å gi evidensbaserte fakta om produktene våre, slik at kunder og forbrukere kan ta informerte valg.

Skulle vi likevel komme i en situasjon der sporing av produktene våre blir nødvendig, har vi i løpet av det siste året utviklet en felles sporbarhetsprosess for Mowi-gruppen. Denne prosessen støttes deretter av Infor M3 Graphical Lot Tracker (GLT). I forbindelse med utrullingen av M3 i Mowi skal GLT nå implementeres i alle BU-er. Når den er fullt ut implementert i 2019, vil Mowi være den eneste lakseprodusenten i verden med full sporbarhet fra oppdrett og fôring – gjennom hele verdikjeden til den når tallerkenen din.