You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Kontakt Fakturering til norske Mowi-enheter

Fakturering til norske Mowi-enheter

Alle fakturaer til Mowi må være utstedt til riktig legale selskap i konsernet.

Selskapsnavn  Organisasjonsnr
Mowi Markets Norway AS 916 146 337
Mowi Feed AS 911 610 744
Mowi Genetics AS 922 025 045
Mowi ASA 964 118 191
Centre for aquaculture competence AS 984 080 115
Blue Revolution Centre AS 919 172 290
Mowi Holding AS 976 841 220
Mowi Minority Holding AS 988 044 091
Mowi Norway FOU AS 919 441 879
Mowi Seawater Norway AS 921 668 236

Faktura skal alltid inneholde referanse til innkjøper/bestiller i Mowi. Referanse skal være fullt navn, ingen siffer eller andre tegn.

Ordrenummer skal alltid inkluderes når innkjøpsordre fra Mowi foreligger. Ordrenummer (PO) består av 7 siffer, ingen bokstaver, tegn eller mellomrom.

Mowi opererer med standard betalingsbetingelser på minimum 30 dager fra fakturadato. Unntak fra dette må avtales spesifikt.

Faktura som ikke oppfyller disse kravene kan ikke behandles og vil bli avvist.

Mowi mottar faktura på EHF.

 • Fakturaer skal alltid inneholde bestillingsreferanse:
  • For EHF 2.0 skal feltet «/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID» benyttes
  • For EHF 3.0 skal feltet «cbc:BuyerReference» benyttes
 • Feltet «/OrderReference/ID» skal inneholde ordrenummer (PO) oppgitt ved bestilling.
 • Fakturabilde/visningskopi skal legges ved filen.
  • For EHF 2.0 skal feltet «/AdditionalDocumentReference/DocumentType» benyttes og det  må defineres som «commercial invoice» eller «credit note».
  • For EHF 3.0 skal feltet «/AdditionalDocumentReference/Documentdescription» benyttes og det  må defineres som «commercial invoice» eller «credit note».

Dersom EHF ikke er mulig sendes faktura som vedlegg i tif- eller pdf-format på e-post til fakturamottak@mowi.com.

Krav til faktura per e-post:

 • En fil pr. faktura (multi-pdf eller multi-tif) – hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
 • Maks 10 filer pr e-post
 • Maks 10 MB pr fil
 • Maks 100 MB pr e-post
 • Sidestørrelse maks A4-format.
 • Maks 100 sider

Merk at det utelukkende vil være maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen. E-posten kan kun inneholde faktura, kreditnota eller purringer. Eventuell tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest.

Ved spørsmål om fakturering, vennligst kontakt din innkjøper/kontaktperson i Mowi.

Purringer eller andre spørsmål om status på betalinger kan sendes til Mowi.accounting@azets.com.