Home Om oss Vår struktur Mowi Feed FoU-struktur og -organisasjon
Our Structure

FoU-struktur og -organisasjon

Fôr-FoU: Struktur og organisering

Fôrforskning og -utvikling utføres hovedsakelig av avdelingen for ernæring og formulering, som sysselsetter mer enn 20 heltidsansatte med oppgaver som spenner fra gjennomføring av forsøk på feltstasjonene våre til utarbeidelse av langsiktige anbefalinger for innkjøp av råvarer og kommersiell vurdering. Forskningen på ernæring og formulering suppleres av arbeidet som utføres av prosessutviklings- og kvalitetsteamene våre, som er ansvarlige for både kostnadsoptimalisering av selve produksjonsprosessen og tilpasning av prosessen for å utnytte innovasjonene fra ernærings- og fôringsforskningen best mulig.

Et kjerneteam bestående av 6-7 forskere og produktutviklere, hovedsakelig, men ikke utelukkende, basert i Bergen, er ansvarlig for å sette forskningsagendaen som skal gi kunnskap om laksens næringsbehov og identifisere de mest egnede råvarene for å levere disse næringsstoffene. Vår ernærings- og fôringsforskning er sentrert rundt aktivitetene ved vår egen feltforsøksstasjon på Averøy (Norge) og suppleres av forsøk utført ved andre anlegg, blant annet LetSea, GIFAS, NOFIMA og ILAB i Norge og Matis på Island. Vi er også involvert i EU-sponsede prosjekter med en rekke internasjonale, akademiske og kommersielle partnere.

I tillegg til prosjektledelse har hver av forskerne en spesifikk funksjon når det gjelder å implementere den nyervervede kunnskapen som til slutt brukes til å definere spesifikasjonene for våre produkter og råvarer. I tett samarbeid med innkjøpsteamet vårt kan vi introdusere nye råvaremuligheter i utviklingsprosessen, utvikle og forbedre eksisterende råvaretilbud og gi tilbakemelding på den økonomiske verdien av tilbudene vi mottar fra markedet.