You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Om oss Vår struktur Mowi Feed Vi deler vår kunnskap Forskningspublikasjoner om fôr

Forskningspublikasjoner om fôr

Nyere forskningspublikasjoner:

Adhikari P. 2015. Effekt av berikelse med antioksidanter på den sensoriske kvaliteten av rå og kokt atlantisk laks(Salmo salar L.) Masteroppgave. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. NMBU. 63pp http://hdl.handle.net/11250/2391519

Adhikari P., Rørvik K.-A., Mørkmøre T. 2016. Mindre gaping og bedre saftighet. Norsk Fiskeoppdrett 11/2016 https://www.researchgate.net/…/Mindre_gaping_og_bedre_saftighet

Berge G.M., Østbye T-K., Kjær M.A., Sonesson A., Mørkøre T., Ruter B. 2015. Betydning av genetisk bakgrunn og ulike nivåer av omega 3 fettsyrer i fôr i tidlige livsfaser for fiskehelse, fettsyresammensetning og muskelkvalitet ved slaktestørrelse. FHF-prosjekt 900770 – Delrapport 2 Rapport 8/2015 http://hdl.handle.net/11250/282813

Bou M., Wang X., Todorˇcevi´c M., Knutsdatter Østbye T.K., Torgersen J., Ruyter B. 2020. Lipidavsetning og -mobilisering i adipocytter fra atlantisk laks. International Journal of Molecular Sciences 21 2332; https://doi.org/10.3390/ijms21072332

Gjerde, B. 2014. Effekt av trening av laks på tilvekst, kroppsform og overleving. Havbruk – Havbruk i sumfunnet. Trømsø. 31. 2. mars. April HAVBRUK en næring i vekst. Frisk fisk – PDF Gratis nedlasting (docplayer.me)

Hossain K.Z., 2015. Filetkvalitet og helse hos vaksinert og uvaksinert atlantisk laks(Salmo salar L.) Masteroppgave. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. NMBU. 79pp http://hdl.handle.net/11250/2367589

Kousoulaki K., Berge G.M., Mørkøre T., Krasnov A., Baeverfjord G., Ytrestøyl T., Carlehog M., Sweetman J., Ruyter B. 2020. Biomasse fra mikroalgen Schizochytrium limacinum forbedrer tilvekst og filetkvalitet ved langtidsbruk som erstatning for fiskeolje i moderne laksefôr. Fremskritt i havforskning, 7. Artikkel 57. P1-P22 https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00057

Kazlauskaite, R., Cheaib, B., Heys, C., Ijaz, U.Z., Connelly S., Sloan W., Russel J., Rubio, L., Sweetman J., Kitts A., McGinnity P., Lyons P. & Llewellyn M. SalmoSim: utvikling av en in vitro-simulator med tre rom for den atlantiske laksens mage-tarmkanal og tilhørende mikrobielle samfunn. Mikrobiom 9, 179 (2021). https://doi.org/10.1186/s40168-021-01134-6

Moltumyr, L. 2015. Hjertemorfologi og hjertehelse hos villaks og oppdrettslaks(Salmo salar L.) Masteroppgave. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. NMBU. 149pp http://hdl.handle.net/11250/2359246

Mørkøre T., Larsson T., Kvellestad A., Koppang E.O., Åsli M., Krasnov A., Dessen J-E., Moreno H.M., Valen E.C., Gannestad K.H., Gjerde B., Taksdal T., Bæverfjord G., Meng Y., Heia K., Wold J.P., Borderias A.J., Moghadam H., Romarheim O.H., Rørvik K.-A.. 2015. Mørke flekker i laksefilet. NOFIMA Rapport 34/2015. 80 s. http://hdl.handle.net/11250/2366546

Mørkøre T., Meng Y., Larsson T., Rørvik K.-J., Kousoulaki K., Berge G.M., Ruyter, B. 2018. 18. internasjonale symposium om ernæring og fôring av fisk. Las Palmas de Gran Canaria, Spania, 3. – 7. juni. juni

Mørkøre T., Meng Y., Romarheim O.H., Rørvik K.-A.. 2018. Muggsopp påvirker laksens helse og filetkvalitet. Havbruk. Oslo, 18.-20. april. April https://www.researchgate.net/…/Muggsopp-pavirker-laksens-helse-og-filetkvalitet-Mycotoxins-affect-health-and-fillet-quality-of-Atlantic-salmon.pdf

Rafiq, M.B., 2015. Fôrets innvirkning på ytelse, helse og vevsmelanisering hos atlantisk laks(Salmo salar L.) Masteroppgave. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. NMBU. 67pp http://hdl.handle.net/11250/2391641

Ruyter B., Kousoulaki K., Krasnov A., Sissener N., Simon C., Mørkøre, Bou Mira M., Østbye T.K., Bæverfjord G., Sanden M., Romarheim O.H., Carlehög M., Ytrestøyl T., Royo E.L., Berge G. 2019. Nye omega-3-kilder i fôr til laks. Faglig sluttrapport. FHF 901037. NOFIMA Rapport 14/2019. 74pp http://hdl.handle.net/11250/2601239

Tan X.Y. 2020. Something Fishy Going On: Mikrobiomutvikling i SalmoSims laksetarmsimulator. Prosjektrapport fra Universitetet i Groningen mEE_2020_TanYX.pdf (rug.nl)

Wang W., 2016. Effekten av antioksidanter i kosten på hyperpigmenterte filetflekker hos atlantisk laks(Salmo Salar L.). Masteroppgave. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. NMBU. 59pp http://hdl.handle.net/11250/2399825

Weihe, R., Dessen, J-E., Arge, R., Thomassen, M.S., Hatlen, B., Rørvik, K.A. 2019. Økt protein/lipid-forhold i energitett fôr forbedrer slakteutbytte og muskeltykkelse i ulike vektklasser hos atlantisk oppdrettslaks(Salmo salar L.). Havbruksrapporter, 13, mars 2019, 100173 https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2018.10.001

Tilbake til Mowi Feed R&D