Personvernerklæring - Norway

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Mowis behandling av personopplysninger om personer som ikke er ansatt hos Mowi.

Mowi ASA (org.nr. 964 118 191) er behandlingsansvarlig, det vil si ansvarlig for måten Mowi behandler personopplysningene dine på.

Personopplysninger er alle opplysninger om en fysisk person, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer eller en vurdering som kan knyttes til en fysisk person (en registrert).

Denne personvernerklæringen gir generell informasjon om behandling av personopplysninger, herunder hvilke personlige opplysninger Mowi kan behandle og hvorfor Mowi kan behandle dem, samt rettighetene til de registrerte i denne forbindelse.

Personopplysninger som kan behandles

Mowi kan behandle følgende personopplysninger for personer som ikke er ansatt hos Mowi:

 • fornavn
 • etternavn
 • kjønn
 • fødselsdato
 • telefonnummer
 • offentlige profiler i sosiale medier
 • IP-adresse
 • adresse
 • e-postadresse
 • geolokalisering

Slik samler vi inn personopplysninger

Mowi samler personopplysninger gjennom direkte kontakt med deg, og fra elektroniske skjemaer, tredjeparter, nyhetsbrev osv.

Rettsgrunnlag og formål

Rettsgrunnlaget for Mowis behandling av personopplysningene dine er ditt samtykke, og formålet er utsendelse av reklame.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt til behandling av personopplysninger når som helst og av en hvilken som helst grunn.

Sikkerhet

Mowi har innført tilstrekkelige organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vi lagrer personopplysninger på servere med begrenset tilgang i sikrede lokaler, og sikkerhetstiltakene våre blir overvåket og evaluert fortløpende.

Sletting av personopplysninger

Mowi har rutiner som sikrer at personopplysninger blir slettet i samsvar med Personvernforordningen (GDPR).

Hvis du mener at det er grunn til å slette personopplysninger om deg, er det bare å ta kontakt med oss og be om at de blir slettet.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Personopplysninger skal ikke utleveres til tredjeparter med mindre Mowi er forpliktet til å legge frem slik informasjon.

Databehandlere

Mowi kan engasjere tredjeparter til behandling av personopplysninger på Mowis vegne. Mowi engasjerer bare tredjeparter som har gitt tilfredsstillende garantier om å gjennomføre tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak, slik at behandlingen oppfyller GDPR-kravene om beskyttelse av den registrertes rettigheter.

Overføring til tredjeland utenfor EU/EØS

Mowi vil ikke overføre personopplysningene dine til tredjeland utenfor EU/EØS, med mindre du uttrykkelig har blitt informert om (og samtykket til) noe annet.

Dine rettigheter som registrert

Hvis Mowi behandler personopplysningene dine, har du følgende rettigheter i henhold til GDPR:

 1. Du har rett til å få bekreftet om personopplysningene dine blir behandlet av Mowi og – hvis det er tilfellet – få tilgang til personopplysningene og informasjon om formålet med behandlingen, de aktuelle kategoriene av personopplysninger osv.
 2. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger om deg, og du har rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.
 3. Du har rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset.
 4. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger.
 5. Du har rett til å få personopplysningene dine slettet. Mowi er forpliktet til å slette personopplysningene dine på anmodning fra deg, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for å fortsette å behandle personopplysningene.

Hvis du mener at Mowis behandling av personopplysninger er i strid med GDPR, har du rett til å sende en skriftlig klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten i landet ditt.

Erklæring om informasjonskapsler

 

 • Google Analytics: Vi bruker Google Analytics til å analysere trafikken på nettstedet vårt. Informasjonskapsler (cookies) er anonyme og kan ikke kobles direkte til en bestemt person.

Google Analytics bruker følgende informasjonskapsler: _ga, _gid, _gat, osv. Du finner mer informasjon på Google Analytics’ nettsted.

 

  • Vimeo: Vi bruker Vimeo til å publisere videoer på nettstedet vårt. Vimeo har sine egne informasjonskapsler og samler inn brukerdata. Les mer på vimeo.com

 

 • Font Awesome: Vi bruker ikoner fra fontawesome.com. Font Awesome har sine egne informasjonskapsler og samler inn brukerdata. Les mer på deres nettsted.

Kontaktinformasjon

Mowi ASA
Telefon: +47 21 56 23 00
E-post:
info@mowi.com
Adresse: Mowi ASA, Sandviksbodene 77A, NO-5035 Bergen

Besøk vår globale hjemmeside:

×