You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Susatinability Sparer miljøet for 600 000 liter diesel årlig
mai 03, 2023

Sparer miljøet for 600 000 liter diesel årlig

Dele

To av Mowi sine oppdrettslokaliteter utenfor Frøya har fått erstattet dieselanleggene på fôrflåtene med landstrøm. Nå er arbeidet med å elektrifisere de siste fire i full gang.

Mowi har lenge jobbet med å redusere utslipp på sine lokaliteter. Elektrifiseringen av oppdrettslokalitetene utenfor Frøya skiller seg ut, fremgår det av en pressemelding.

Sjøkablene blir over 20 kilometer lange. Høyspent-sjøkabelen, som går ut til øya hvor energihuben etableres, er på 15 kilometer. Prosjektet bidrar til at Mowi kan fase ut rundt 600.000 liter diesel årlig.

Jobben med å fase ut dieselanleggene til fordel for landstrøm, er det NTE som har fått.

– Meg bekjent er dette det største landstrømprosjektet i havbruksnæringa til dags dato, sier Jakob Krogsrud, som er markedssjef for havbrukssatsingen i fornybarselskapet NTE.

Det største landstrømprosjektet 
– Det var viktig for oss å finne en partner som både er finansielt sterk nok, og som har den faglige kunnskapen som skal til for å gjennomføre prosjektet fra A til Å, forklarer Arnt Erik Tronvold, som er leder operasjonell støtte i region midt og vest hos Mowi.

–  Dette er et stort og komplekst landstrømprosjekt, sier Krogsrud, som er prosjektutvikler og har ansvaret for hele leveransen, fortsetter han.

– Det er lite tilgang på strøm utenfor Sula, og derfor er det valgt en hybridløsning med landstrøm, batteri og generatorer, forklarer Jakob Krogsrud.

Batteriene er med og halverer dieselforbruket i perioden frem til landstrømanlegget er koblet opp.

Arbeidet med landstrømanlegget er godt i gang. Når jobben er ferdig, vil det stå en nettstasjon, og en energihub som sjøkablene går ut fra, ytterst på Frøya.

Strøm og internett
Siden Mowi planlegger å etablere fôringssentraler i tilknytning til lokaliteten, er det også fiber i strømkabelen. Internettilkobling er avgjørende for at fôringen kan skje fra en sentral i stedet for på selve lokaliteten.

– Kameraene på hver enkelt merd gir oss full kontroll på fôringen, sier Mowi-leder Arnt Erik Tronvold.

Mowi har fått støtte fra Enova for å gjennomføre prosjektet.

– Oppdrettsnæringa må i likhet med alle andre næringer kutte utslipp. Dette prosjektet er et svært godt eksempel på reduserte klimagassutslipp med elektrifisering gjennom å bruke energi på en smartere måte og slik redusere behovet for å bygge nytt nett, sier Ole Even Hollås, markedssjef for vare- og energiproduksjon i Enova.

– Enova støtter de som går foran og vi ser fram til hvordan denne energihuben vil bidra til omstilling i norsk oppdrettsnæring, forklarer Hollås.

– Det er knapphet på strøm mange steder langs norskekysten, og kombinasjonen av batteri og landstrøm gjør at Mowi ikke trenger så mye strøm fra land, fortsetter NTE´s Krogsrud.

– Det gjør at oppdrettsanlegg kan kobles til strømnettet selv der det er redusert kapasitet i nettet.

Nye anlegg på gang
Hvis fôrflåtene har behov for mer strøm enn det landstrømanlegget kan gi dem, for eksempel under fôringsperiodene, suppleres de med strøm fra batteriene i hybridanlegget. Løsningen gjør det også mulig å lade arbeidsbåter ved forflåtene, bruke elektriske notvaskere og beskytter kritisk infrastruktur ved et eventuelt strømbrudd. Det hjelper også til å holde effekttoppene nede.

Mowi er i full gang med å planlegge for et fjerde anlegg i havet utenfor Frøya.

– Vi har store ambisjoner for bærekraftsarbeidet vårt, sier Tronvold.

– Det at vi sparer over 1.700 liter diesel i døgnet bare på disse tre lokalitetene, sier noe om potensialet for havbruksnæringa. Vi er stolte av å være så tidlig ute med kombinasjonen av landstrøm og batteri, avslutter han.