You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Innovasjonsunionen
jan 11, 2022

Mowi Feed bidrar til viktig forskning

Horisont 2020 er et flaggskipinitiativ i Europa 2020-strategien som har som mål å sikre Europas globale konkurranseevne ved å gjennomføre de finansielle målene i Innovasjonsunionen. Horisont 2020 e...