Home Tusenårslaks

Tusenårslaks

Millennial salmon er et fireårig prosjekt (2021-2024) finansiert av Norges forskningsråd – KSPSAMARBEID20 (Samarbeids- og kunnskapsbyggende prosjekt) med verdensledende europeiske organisasjoner langs verdikjeden i lakseoppdrettsnæringen.

Partnerne innen forskning og utvikling, fôr- og råvareprodusenter og en forhandler, har som mål å skape et kunnskapsbasert, bærekraftig lakseprodukt som er i tråd med moderne tusenårsprinsipper, og som tar hensyn til tekniske, økonomiske, dyrevelferdsmessige, miljømessige og samfunnsmessige aspekter.

I prosjektet skal det brukes larvemel fra Black Soldier Fly Larvae produsert av Innovafeed og heterotrofisk mikroalgebiomasse produsert av Corbion, og begge leverandørene opererer med minimalt areal- og ressursforbruk sammenlignet med konkurrerende alternativer.

Millennial salmon fokuserer på livssyklusanalyse (LCA) av de foreslåtte løsningene, noe som vil gi et omfattende bilde av klimapåvirkningen fra de nye teknologiene.

Hovedmålet er å legge til rette for en bærekraftig fremtidig vekst i lakseoppdrettsnæringen uten ytterligere avskoging og uten at det går ut over det biologiske mangfoldet av villfisk.

https://nofima.com/projects/millennial-salmon/