You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft Blue Food Assessment viser fordelene ved lakseoppdrett
sep 21, 2021

Blue Food Assessment viser fordelene ved lakseoppdrett

Dele

Ernæringsmessige fordeler og lav miljøpåvirkning trekkes frem som fordeler ved akvakultur.

I forrige uke ble Blue Food Assessment (BFA) offentliggjort. BFA er et samarbeid mellom Stockholm Resilience Centre, Stanford University og EAT, som samler mer enn 100 forskere fra 25 institusjoner for å publisere en rekke vitenskapelige oversikter som kan bidra til å påvirke beslutningstakere.

Vurderingen viser hvordan blå matvarer, som laks, og vannet de vokser i, vil spille en viktig rolle i overgangen til sunne, rettferdige og bærekraftige matsystemer. Faktisk viser vurderingen at oppdrettslaks er å foretrekke fremfor kylling når det gjelder de fleste miljøparametere, inkludert ferskvannsforbruk og klimagassutslipp, samt næringsprofil.

Ernæringsmessige fordeler

Vurderingen viste at blå matvarer i gjennomsnitt har mye større ernæringsmessige fordeler enn animalske matvarer fra land, og mange av dem har også et mindre miljøavtrykk.

I vurderingen heter det: «15 millioner tonn økt tilførsel av mat fra akvatiske dyr i forhold til business-as-usual-scenariet i 2030 kan forhindre ca. 166 millioner tilfeller av utilstrekkelig inntak av mikronæringsstoffer.»

Manuel Barange fra FAO sier: «Akvatisk mat gir unike mikronæringsstoffer som kan bidra til å sikre et sunt kosthold. Det er på høy tid at vi utnytter den fulle kapasiteten til akvatisk mat til å levere økologiske, økonomiske og ernæringsmessige fordeler over hele verden.»

Miljømessige fordeler

Blant miljøfordelene som trekkes frem i vurderingen, står det blant annet: «Blant oppdrettsfisk og krepsdyr har sølv- og storhodekarpe de laveste utslippene av klimagasser, nitrogen og fosfor, men det høyeste vannforbruket, mens oppdrettslaks og ørret bruker minst land og vann.»

Klimaendringer og etterspørsel

Det viste seg at oppdrettsnæringen er mindre utsatt for klimarisiko enn fiskeriene.

Vurderingen viste også at den globale etterspørselen etter blå mat forventes å bli omtrent fordoblet innen 2050, noe som sannsynligvis vil få omfattende miljømessige og sosiale konsekvenser. I rapporten står det: «Vi anslår en nær dobling av den globale etterspørselen etter fisk innen midten av århundret, forutsatt fortsatt vekst i oppdrettsproduksjonen og konstante realpriser på fisk.»

Catarina Martins, Chief Technology and Sustainability Officer, sier: «BFA er et oppsiktsvekkende vitenskapelig bevis på den verdien næringen vår har for menneskeheten. Å produsere mat fra havet er både bra for planeten, på grunn av lavere miljøpåvirkning sammenlignet med alternative animalske proteiner fra land, og bra for mennesker på grunn av den unike ernæringsprofilen. Det er fantastisk at denne verdien anerkjennes av ledende forskere.»

 

Finn ut mer på https://bluefood.earth/