You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Corporate Derfor er COP26 så viktig for planetens fremtid
nov 02, 2021

Derfor er COP26 så viktig for planetens fremtid

Dele

COP26 ser ut til å være på alles lepper for tiden, enten det er i avisene eller i sosiale medier. Men med tanke på at det skal fattes beslutninger som vil påvirke måten vi spiser, jobber, reiser og varmer opp hjemmene våre på i flere tiår fremover, hvem deltar på møtet, og hvorfor blir det hyllet som et av de viktigste globale toppmøtene i vår tid?

FNs klimakonferanse 2021 arrangeres i Glasgow fra 31. oktober til 12. november. På den 26. årlige partskonferansen (COP26) samles landene for å diskutere klimaendringene.

Med FNs generalsekretær Antonio Guterres’ uttalelse om at verden står overfor en «klimakatastrofe», er scenen for COP26 virkelig satt. 120 verdensledere og tusenvis av høyt profilerte delegater fra næringsliv og ideelle organisasjoner vil delta, noe som gir håp om at det kan settes en ny grønn agenda som kan avverge den truende klimakrisen.

Da FNs klimapanel publiserte en rapport som erklærte den globale oppvarmingen for en «rød kode for menneskeheten», var advarselen klar. Etter publiseringen av flere hardtslående rapporter i nedtellingen til COP26 rettes verdens blikk mot Glasgow, der verdens ledere samles til avgjørende forhandlinger.

For å forstå betydningen er det verdt å minne om COP21 (Paris, 2015). Der ble 196 nasjoner enige om å samarbeide for å begrense den globale oppvarmingen (til 1,5 grader sammenlignet med førindustrielt nivå), tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene og investere økonomisk for å gjennomføre disse endringene.

I Parisavtalen forpliktet landene seg til å redusere klimagassutslippene og levere et oppdatert reduksjonsmål hvert femte år. Med tanke på at Paris-løftene ikke vil være tilstrekkelige til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader – med dagens utslippsnivåer forventes det at temperaturen vil stige med 2,7 grader, noe som vil føre til ødeleggelser i noen av verdens mest sårbare samfunn – vil de enkelte landene sannsynligvis offentliggjøre nye mål på COP26.

Et av hovedmålene for COP26 er å sikre globale netto nullutslipp innen 2050, noe som vil bremse temperaturstigningen betraktelig. Det neste tiåret anses som avgjørende, og landene oppfordres til å lansere ambisiøse mål for utslippsreduksjon frem mot 2030 som viser hvordan de vil fase ut kullforbrenning, investere i fornybar energi, redusere avskoging og gå over til bruk av elbiler. Når klimaendringene fortsetter selv om utslippene reduseres, må vi planlegge for og avbøte de katastrofale konsekvensene. COP26 vil gi landene et rammeverk for å samarbeide slik at de mest berørte kan forberede seg.

Det er ikke nok å vedta avtalen alene for å oppnå netto nullutslipp. Myndigheter, bedrifter og samfunnet må samarbeide om å endre hvordan vi jobber, reiser, varmer opp boliger og bedrifter og spiser. Bærekraftig akvakultur anses å spille en nøkkelrolle. Blå matvarer, som bærekraftig oppdrettslaks, har et betydelig lavere karbonavtrykk enn animalske proteiner fra land. Mowi-laks er faktisk den mest bærekraftige kilden til animalsk protein i verden. En omlegging av kostholdet i retning av sunnere matvarer som dette og frukt og grønnsaker er en vinn-vinn-situasjon som er bra for både mennesker og planeten.

Mowi er stolt over å lede den blå revolusjonen, som er i tråd med FNs bærekraftsmål. COP26 lover å sette den grønne – og blå – agendaen, og vår Chief Sustainability and Technical Officer, Catarina Martins, og teamet hennes vil være til stede i Glasgow, der Catarina vil tale på COP26 Ocean Action Day og UN Global Compact – Blue Food-arrangementene.