Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized – En unik og lærerik opplevelse
aug 27, 2023

– En unik og lærerik opplevelse

Dele

I to måneder fikk driftstekniker Tone Tårland (23) og driftsteknikerlærling Emilie Mæland (20) oppleve arbeidslivet og kulturen på Færøyene, da de fikk delta på Mowi sitt første utvekslingsprogram. Med seg hjem tar de meg seg verdifull kunnskap og mange gode minner. 

Jeg ønsket å delta i utvekslingsprogrammet for å kunne utvikle meg selv og ta til meg ny kunnskap. Det var spennende å få kunnskap om oppdrett i et annet land. Ikke minst kjekt å få oppleve et nytt land og kultur, kombinert med jobb. Det er en unik opplevelse å få være med på en slik utveksling i selskapet, sier Tone, som jobber som driftstekniker og verneombud på sjø i Mowi sør. 

Tone Tårland Foto: Jan Nordtveit

Emilie, driftsteknikerlærling i Mowi sør, er enig.

Emilie Mæland

– Jeg ville delta fordi dette virket som en sjelden mulighet til å kombinere reise, jobb og nye opplevelser. Jeg ville lære mer om Mowi globalt, og hvordan driften foregikk i et land med litt ulike omstendigheter enn i Norge, sier hun. 

Utvekslingsprosjektet varte i to måneder, og mens Tone og Emilie var utplassert på Færøyene, fikk to ansatte fra Mowi Færøyene mulighet til å jobbe på et Mowi anlegg i Norge. 

Et program som skal motivere, inspirere og bidra til nettverksbygging
Dette er første gang en slik utveksling blir gjennomført i Mowi. Denne gang var det begrenset til driftsteknikere og lærlinger i PO2. Initiativtaker er Finnur Johannesen, som er områdeleder PO2 i Mowi. Før han begynte i Mowi Sør i 2019, var han driftsleder på en av Mowi Færøyene sine lokaliteter. Han er færøysk og har jobbet for Mowi siden 2005.

– Mowi har verdiene Passion, Change, Trust og Share, og det er spesielt Share og Change som jeg har ønske om at vi skal «dyrke» i denne sammenhengen. Ved bruk av disse verdiene vil jeg at mitt produksjonsområde kan høste erfaring og dele erfaring med andre regioner. Vi ønsker også at utvekslingsprogrammet skal motivere, inspirere og utvikle unge «upcoming» talenter, gi deltakerne mulighet til å bygge nettverk på tvers av regioner, og bygge kompetanse og fremtidigere ledere, sier han. Planen er å utføre en ny utveksling til neste år.

Fikk oppleve en annerledes arbeidshverdag
Da Tone og Emilie kom til Færøyene hadde de forventet at utføring, daglig drift og større operasjoner skjedde på lik linje som i Norge, men det var ikke tilfelle. På Færøyene hadde de verken servicebåter, brønnbåter eller bløggebåter.

– Det var nok det største sjokket for meg, men også noe jeg synes var veldig positivt, for det resulterte i mye ny kunnskap og forståelse for flere komponenter i et anlegg, sier Emilie. Hun fikk blant annet nyttig erfaring ved å være på et anlegg som skulle ha nye rammefortøyninger. Da forstod hun bedre oppbyggingen av anlegget. 

Jentene hadde mange av de samme arbeidsoppgavene som i Norge, men de ble løst på helt andre måter på grunn av blant annet lovverk, reguleringer og utstyr. 

– På Færøyene kan de flytte levende fisk i merd, dermed transporterer de merdene med fisk til slaktestasjon når fisken skal leveres til slakteri. Det gjør at de slipper å ta i bruk brønnbåt/bløggebåt. Dermed blir anlegget mer selvstendig og kan styre seg mer selv.

På Færøyene tar de heller ikke i bruk villfanget rensefisk, bare oppdrettet rognkjeks. Siden de ikke tok i bruk brønnbåt foregikk avlusingen med bruk av Salmosan og presenning. Færøyene har også et annet reguleringssystem for lusetelling, hvorav myndighetene teller lus hos anlegget og ikke de ansatte selv – og de har dobbelt så høy toleranse for lusenivåer, sammenlignet med Norge. De blir heller ikke styrt etter maks tillatt biomasse på anlegget, men på antall fisk, forteller Tone. 

En vanlig arbeidsdag på Færøyene var ganske lik som i Norge, med levering av fisk, pumping av dødfisk, vedlikehold av generelt utstyr på merd og lusetelling. Et anlegg drev med refortøying av rammer, mens det andre anlegget enten avluste eller leverte fisk til slakt.
 – Vi var som regel to team; hvor et team jobbet med daglig drift og det andre teamet på levering av fisk til slakteri. En normal arbeidsdag ved daglig drift gikk i røkting av fisk, vedlikehold og mye båtkjøring rundt anlegget, ettersom det var 16 merder på lokaliteten. Mowi har tre lokaliteter, et slakteri og et smoltanlegg på Færøyene, hvor vi besøkte de ulike plassene, sier de. 

Naturopplevelser de sent vil glemme
I tillegg til å oppleve ny kultur og eksotisk natur, er jentene ikke i tvil om hva som har vært den mest minnerike opplevelsen på Færøyene. Det var da de fikk se hvaler på nært hold.

– Vi fikk være med å markere en flokk med hvaler inne med land, som gikk til forskning. Hvalene svømte mot stranden, slik at personell fikk tak i hvalene på grunnere vann og markere dem med sporingsbrikke for å se hvor de svømmer. Det var en flokk på 80 hvaler, hvor 30 ble markert, forteller de entusiastisk. 

Verdifull kunnskapsdeling
Både Tone og Emilie føler at de gjennom oppholdet på Færøyene har fått bidratt med sine erfaringer og kunnskap, og at de har lært masse nytt.

– Vi har fått med oss ny kunnskap og erfaring hjem. Vi utvekslet mye informasjon og kunnskap på anlegget, hvor vi diskuterte ulike ting og gode metoder for å utføre oppgaver på og effektivisere driften. 

– Hvordan tror dere slike utvekslinger kan bidra til å styrke samarbeidet og forståelsen mellom Mowi-ansatte fra ulike regioner?

– Å delta på en slik utveksling er en fin måte å lære mer om forskjellige kulturer og måter å samarbeide på. Vi har knyttet kontakter og utvidet nettverket. Det er også enklere å forstå hvordan driften fungerer i andre land når en ser det praktisk. Selv om det er samme selskap, er ting veldig ulikt når en er i et annet land. Gjennom utveksling får en virkelig se verdien ‘’Share’’ i praksis, avslutter Tone Tårland og Emilie Mæland.