Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized Enda et rekordkvartal for Mowi, overskygget av et beryktet skatteforslag
nov 09, 2022

Enda et rekordkvartal for Mowi, overskygget av et beryktet skatteforslag

Dele

 

Mowi hadde rekordhøye inntekter på 1 257 millioner euro i tredje kvartal 2022. Driftsresultatet var 240 millioner euro, sammenlignet med 131 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2021.

Til tross for at Mowi nok en gang satte nye operasjonelle og finansielle rekorder, ble tredje kvartal dessverre overskygget av den norske regjeringens forslag om en grunnrenteskatt på 40 % på lakseoppdrett, eller 62 % inkludert selskapsskatt.

«Oppdrettsnæringen har stor betydning for Norges fremtid, og det er i nasjonens interesse at den vokser. En skattesats på 62 % vil imidlertid sette en stopper for de fleste av de mange betydelige investeringsplanene langs norskekysten, noe som ikke bare vil føre til redusert lokal sysselsetting nå og i fremtiden, men også til en massiv omdirigering av midler bort fra kystsamfunnene», sier Ivan Vindheim, administrerende direktør i Mowi.

Inntil det er oppnådd enighet om et mer levedyktig rammeverk for industrien, har Mowi sett seg nødt til å sette alle nye strukturelle investeringer i Mowi Norway på vent.

«Mowi er et globalt selskap, og lakseoppdrett er ikke bundet av geografi – det kan foregå i sjø og på land hvor som helst i verden, nær de store markedene. Hvis forslaget om 62 % skatt blir vedtatt av Stortinget, vil Norge miste sin ledende posisjon innen oppdrett til andre land, sier Vindheim.

Mowi rapporterte en operasjonell EBIT på 240 millioner euro i tredje kvartal 2022, som er selskapets tredje beste kvartal noensinne, opp fra 131 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2021. Driftsinntektene i kvartalet var rekordhøye 1 257 millioner euro (1 035 millioner euro). Det totale slaktevolumet i kvartalet var 133 808 tonn sløyd vekt (117 115 tonn), noe over forventningene på 131 000 tonn. Prognosen for 2022 er uendret på 460 000 tonn for hele året. Neste år forventer Mowi å høste 470 000 tonn.

Resultatene i Mowi Farming var gode i kvartalet, ikke bare på grunn av sterke priser og rekordhøye volumer, men også på grunn av relativt stabile driftskostnader sammenlignet med forrige kvartal.

«Jeg er glad for at oppdrettsvirksomheten vår opplevde god vekst i havet med forbedret produksjon og fôrutnyttelse, noe som er et tydelig bevis på at organisasjonen fortsetter å levere gode biologiske resultater. Mowis vedvarende fokus på volumvekst i oppdrett, kostnadslederskap og overlegen bærekraft fortsetter med uforminsket styrke», sier Vindheim.

Forbrukerprodukter leverte et rekordhøyt driftsresultat på 30 millioner euro takket være solide driftsresultater ved Mowis foredlingsanlegg i Europa, Amerika og Asia.

«Laks klarer seg normalt godt i utfordrende økonomiske tider, og den generelle etterspørselen i detaljhandelen har så langt fortsatt å utvikle seg positivt. Vi forventer at detaljhandelskanalen vil fortsette å vokse i årene som kommer, takket være at vi får utnyttet verdipotensialet i laksen som et verdiskapende produkt», sier Vindheim.

Mowi har nylig inngått en avtale om kjøp av aksjemajoriteten i Arctic Fish. Selskapet er en av Islands ledende lakseoppdrettere og ligger i Vestfjordene, der forholdene er gunstige for lakseoppdrett.

«Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å øke oppdrettsvolumene og kompletterer vårt geografiske fotavtrykk. De islandske laksevolumene forventes å vokse betydelig i årene som kommer, og Arctic Fish er godt posisjonert for å ta del i denne veksten», sier Vindheim.

Mowis styre har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 1,70 kroner per aksje på bakgrunn av en sterk finansiell stilling og gode utsikter.

 

Du kan lese rapportene våre her.