You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter News Fisjon av Mowi ASA
apr 29, 2022

Fisjon av Mowi ASA

Dele

Styret i Mowi ASA har signert fisjonsplaner som forberedelse til salg av de to utviklingsprosjektene Egget og Donut. Egg-prosjektet omfatter blant annet tilskudd til 6 utviklingslisenser og en avtale om retten til å bruke teknologien som skal testes ut i Egg-prosjektet. Project Donut omfatter blant annet tilskudd til 1,4 utviklingslisenser og en avtale om rett til å bruke teknologien for å fullføre prosjektet.

I samsvar med allmennaksjeloven er fisjonsplanene med vedlegg nå tilgjengelige for aksjonærene på selskapets hjemmeside.

Fisjonsplanene er sendt inn for registrering i Foretaksregisteret. Fisjonsplanene vil bli lagt frem for Mowis ordinære generalforsamling for godkjenning, som forventes avholdt 2. juni 2022. Nærmere opplysninger vil bli gitt i innkallingen til generalforsamlingen, som forventes å bli sendt ut 11. mai 2022.

Fisjonene forventes å være gjennomført i juli 2022, med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse.

Se fisjonsplanene med vedlegg for mer informasjon og detaljer:

 

Plan for fisjon av Mowi ASA med Mowi Hjelpeselskap AS, med følgende vedlegg:

Vedlegg 1: Mowi ASAs vedtekter før og etter fisjonen

Vedlegg 2: Mowi Hjelpeselskap AS’ vedtekter før og etter fisjonen

Vedlegg 3: Mowi ASAs siste årsregnskap, styre- og revisjonsberetning, samt siste halvårsregnskap.

Vedlegg 4: Rapporter om fisjonen

Vedlegg 5: Ekspertuttalelser om fisjonen

 

Fisjonsplan for Mowi Hjelpeselskap AS med Prosjekt Egget AS og Prosjekt Donut AS, med følgende vedlegg:

Vedlegg 1: Prosjekt Egget AS sine vedtekter før og etter fisjonen

Vedlegg 2: Prosjekt Donut AS’ vedtekter før og etter fisjonen

Vedlegg 3: Mowi ASAs vedtekter før og etter fisjonen.

Vedlegg 4: Rapporter om fisjonen

Vedlegg 5: Ekspertuttalelser om fisjonen

Vedlegg 6: Stiftelsesdokument for Prosjekt Egget AS og Prosjekt Donut AS, samt årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og halvårsrapport for Mowi ASA.