You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Corporate Forbedret resultat for Mowi takket være sterk etterspørsel etter laks
aug 25, 2021

Forbedret resultat for Mowi takket være sterk etterspørsel etter laks

Dele

 

Mowi oppnådde en operasjonell EBIT på 137 millioner euro i andre kvartal 2021, sammenlignet med 99 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2020.

Den sterke etterspørselen etter laks førte til høyere priser i alle markeder i kvartalet og resulterte i bedre inntjening for Mowi. Spotprisene steg med 18 % i Europa og nesten 50 % i Nord- og Sør-Amerika. Generelt mindre restriktive covid-19-tiltak har ført til økt etterspørsel fra foodservice, mens etterspørselen fra detaljhandelen holder seg på et høyt nivå.

«Etterspørselen etter laks har styrket seg etter hvert som Covid-19-tiltakene har blitt mindre restriktive i de fleste land. Etterspørselsresponsen var imponerende i løpet av kvartalet, med ca. 25 % høyere globale laksepriser sammenlignet med året før, til tross for en relativt høy global tilbudsvekst på 9 %, inkludert frigjøring av fryst lager fra Chile», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

Resultatet i Mowi Farming bedret seg som følge av høyere priser og stabile avlingsvolumer og kostnader. Mowi Consumer Products hadde nok et godt kvartal med rekordhøye volumer for andre kvartal på rad.

Ny Farming-region i Norge
For å styrke fokus og ledelsesressurser og for å få en enda mer praktisk tilnærming enn tidligere, har Mowi besluttet å dele opp sin desidert største Farming-enhet Norge Region Midt i to nye regioner; Vest og Midt.

«Fiskeoppdrett handler fortsatt i stor grad om detaljer og håndverk, noe som krever mye praktisk ledelse, spesielt i de mer biologisk utfordrende områdene. Denne omorganiseringen vil gjøre oss i stand til å forbedre våre operasjonelle resultater, inkludert produktivitet og kostnader, i dette viktige oppdrettsområdet for Mowi», sier Vindheim.

Mowi nådde 85 % grønn finansiering
I løpet av kvartalet inngikk Mowi en ny 5-årig grønn lånefasilitet på 1,8 milliarder euro med sitt bankkonsortium til svært attraktive vilkår.

«Bærekraft er dypt forankret i Mowi-kulturen, og jeg er svært fornøyd med at vi har oppnådd 85 % grønn og bærekraftig finansiering med dette anlegget», sier Vindheim.

MOWI-varemerket ekspanderer
I løpet av kvartalet ble flere MOWI-varemerker lansert, blant annet MOWI Pure i Belgia, MOWI Gourmet og Signature i Italia og MOWI Sushi i Spania.

«Vi fortsetter vårt langsiktige arbeid med å avkommersialisere laksekategorien gjennom merkevarestrategien MOWI, og det er spennende å se hvor godt merkevareproduktene våre blir mottatt av forbrukere i Europa, Amerika og Asia», sier Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter på 1 000 millioner euro (911 millioner euro) i kvartalet. Det totale slaktevolumet i kvartalet på 107 977 tonn sløyd vekt (104 303 tonn) var i tråd med forventningene. Prognosen for helårsavling for 2021 økes noe til 450 000 tonn fra 445 000 tonn.

Mowis styre har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 1,96 kroner per aksje, bestående av et ordinært utbytte på 0,96 kroner per aksje og et ekstraordinært utbytte på 1,00 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell stilling og gode utsikter.

Rapport

Presentasjon

Vedlegg

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristian Ellingsen, finansdirektør, +47 905 14 275
Kim Galtung Døsvig, IR-ansvarlig og leder for Treasury, +47 908 76 339
Ola Helge Hjetland, konsernkommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932