You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter News Fusjon av Lofoten Aqua AS inn i Mowi ASA.
mai 21, 2021

Fusjon av Lofoten Aqua AS inn i Mowi ASA.

Dele

Mowi ASA fullførte oppkjøpet av 100 % av aksjene i Lofoten Aqua AS 28. april 2021. Lofoten Aqua AS’ eneste aktivum er en lisens. Mowi ASA anser en fusjon av Lofoten Aqua AS inn i Mowi ASA som den beste løsningen for å integrere virksomheten i Lofoten Aqua AS inn i virksomheten i Mowi Group.

På bakgrunn av dette har styrene i de to selskapene utarbeidet og undertegnet en felles fusjonsplan.

I henhold til allmennaksjeloven er fusjonsplanen med vedlegg nå tilgjengelig for aksjonærene på selskapets hjemmeside.

Etter fusjonen vil Lofoten Aqua AS bli oppløst og dets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført til Mowi ASA.

Se fusjonsplanen med vedlegg for mer informasjon og detaljer:

Fusjonsplan

Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene for det overtakende selskapet.

Mowi ASAs årsrapporter

Vedlegg 2: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene i det overdragende selskapet.

Årsregnskap Lofoten Aqua AS 2018

Årsregnskap Lofoten Aqua AS 2019

Årsregnskap Lofoten Aqua AS 2020

Vedlegg 3: Halvårsrapport i henhold til verdipapirhandelloven § 5-6 med balansedag 25.08.2020 for morselskapet.

Mowi ASAs finansielle rapport for 2. kvartal 2020

Vedlegg 4: Vedtekter for morselskapet og datterselskapet

Mowi ASAs vedtekter

Lofoten Aqua AS – Vedtekter

 

Fusjonsplanen vil bli registrert og kunngjort i Brønnøysundregistrene.