You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft I spissen for den blå revolusjonen
mai 18, 2021

I spissen for den blå revolusjonen

Dele

De siste årene har Mowi tatt store skritt i retning av bærekraft. Men det er fortsatt så mye mer å gjøre.

Som ledere av den blå revolusjonen har vi forpliktet oss til å produsere mer mat fra havet på en bærekraftig måte for å brødfø en voksende verdensbefolkning. Vi er overbevist om at vi kan maksimere potensialet i denne dyrebare naturressursen ved å være ledende innen miljøforvaltning og innovasjon, samtidig som vi spiller en viktig rolle i arbeidet med å løse problemer som klimaendringer og plastforurensning for å sikre havet for fremtidige generasjoner.

Bidrag til FNs bærekraftsmål

Alle i Mowi er opptatt av å ha en positiv innvirkning på planeten, og selv om vi allerede er verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein (rangert av Coller FAIRR Protein Producer Index, 2019-2021), stopper vi ikke der. I vår agendasettende Leading the Blue Revolution Plan forplikter vi oss stolt til å maksimere vårt bidrag til FNs bærekraftsmål, som oppfordrer regjeringer, befolkning og næringsliv i de 193 medlemslandene til å samarbeide for å fremme bærekraftig utvikling.

Som et av verdens ledende sjømatselskaper er vi i en unik posisjon til å bidra til disse bærekraftsmålene og til å løse de utfordringene menneskeheten står overfor. Og det er noe vi virkelig tror på.

Plastløfter og reduserte CO2-utslipp

Vårt løfte til planeten er absolutt. Derfor vil 100 % av plastemballasjen vår innen 2025 være gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar, noe som gjør det enklere for forbrukerne å ta mer bærekraftige valg. Derfor skal vi innen 2023 sørge for at 100 % av plastutstyret vårt til landbruket blir gjenbrukt eller resirkulert. Og det er grunnen til at vi, til tross for at oppdrettslaksen vår allerede har et svært lavt karbonavtrykk sammenlignet med landbaserte proteiner, har forpliktet oss helhjertet til å redusere klimagassutslippene våre med 35 % før 2030 og 73 % frem til 2050.

For å fremskynde overgangen til et lavutslippssamfunn kunngjorde Mowis HR-direktør Anne Lorgen-Riise nylig at antallet forretningsflyvninger i 2021/22 skal reduseres med 50 % sammenlignet med 2019. Tiltaket vil redusere de globale CO2-utslippene fra forretningsreiser med svimlende 250 tonn, noe som tilsvarer å fjerne 49,3 biler fra veiene i et helt år.

Jakten på bærekraftig fôr

Som verdens største produsent av atlantisk laks tar vi ansvaret for å sikre at ingrediensene i fôret vårt er produsert på en bærekraftig måte på største alvor. Soya er en nøkkelkomponent i fôret vårt, og de siste årene har Mowis medarbeidere samarbeidet tett med den brasilianske soyaindustrien for å sikre at alle avlingene deres er en del av en ren forsyningskjede og 100 % fri for avskoging.

Alle våre marine råvarer er sertifisert og 100 % av fôrråvarene våre er sporbare, og mer enn 100 av våre globale anlegg er nå sertifisert av Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Sunn fisk

ASC-sertifisering tildeles selskaper som produserer miljømessig og sosialt ansvarlig sjømat – noe som er selve kjernen i det vi gjør. Selv om vi lenge har vært opptatt av å forbedre fiskehelsen og fiskevelferden på anleggene våre, er vi utrolig glade for implementeringen av Mowi 4.0 Smart Farming – et nytt initiativ som vil utvikle produksjons- og industripraksisene våre raskere enn noen gang tidligere i vår 57 år lange historie.

Denne banebrytende smartteknologien, som er et resultat av mange års forskning og utvikling, vil ikke bare forbedre fiskehelsen og fiskevelferden, men vil også ha en svært positiv innvirkning på produktivitet og bærekraft og bidra til at vi når våre ambisiøse mål raskere.

Sirkulær økonomi og avfallshåndtering

En innovativ tilnærming til avfallshåndtering, der Mowi har tatt i bruk en sirkulær tilnærming til hvordan vi håndterer avfallet vårt, setter også standarder for bransjen. Smartere arbeidsmetoder gjør at vi er i rute i forhold til målet om å sende null avfall til deponi ved prosessanleggene våre innen 2025, og vi har forbedret effektiviteten i bruken av ferskvann betraktelig.

En policy for «Reduce, Reuse, Recycle and Recapture» førte til at 900 tonn garn ble resirkulert til badetøy eller tepper i 2020, mens nesten 50 000 tonn biprodukter fra oppdrettslaksen vår har blitt brukt i andre produkter enn lakseoppdrett og kjæledyrfôr, noe som har redusert miljøavtrykket vårt betydelig.

Et etos

Bærekraft er et av tidens store moteord, men for Mowi har det lenge vært en grunnholdning. Vi har sluttet oss til FNs bærekraftsmål, ikke fordi det er det rette å gjøre. Det er det eneste riktige å gjøre – for oss, for planeten og for fremtidige generasjoner.

Vi er overbevist om at vi kan være en del av løsningen ved å jobbe i harmoni med havet for å produsere mer bærekraftig mat. Derfor jobber vi i Mowi for å forsyne verdens voksende befolkning med deilig og sunn mat fra havet på en måte som respekterer planeten og gir lokalsamfunnene mulighet til å blomstre.

Det er ikke lett å lede en blå revolusjon. Men den positive effekten implementeringen av tiltak fra bærekraftstrategien vår allerede har hatt – og potensialet for å gjøre en enda større forskjell i fremtiden – inspirerer oss til å gjøre mer.