You are going to open MOWI Global page

Fortsett
mar 17, 2021

Mowi 4.0

Dele

Den fjerde industrielle revolusjonen er over oss. Den pågående trenden med å bruke smart teknologi til å automatisere produksjon og industrielle rutiner gir betydelige muligheter for Mowi. For å utnytte disse mulighetene har vi utviklet vår egen Mowi 4.0-strategi for å digitalisere og automatisere verdikjeden fra rogn til tallerken.

Mowi 4.0 er vår digitale strategi som skal revolusjonere virksomheten vår, og vi er allerede godt i gang med å innføre teknologier som avansert kamera- og sensorteknologi, tingenes internett (IoT), bildegjenkjenning, maskinlæring, kunstig intelligens, robotteknologi, blockchain, stordata og analyse.

Disse teknologiene vil ha en betydelig innvirkning på hvordan vi opererer gjennom hele den integrerte verdikjeden vår – fra rogn til tallerken:

  • Smart jordbruk
  • Smart drift
  • Interaksjon med kundene

Det er gjort betydelige fremskritt innen Smart Farming og Smart Operations, og vi har som mål å implementere Smart Farming i alle virksomheter i Norge innen 2025.

Smart jordbruk


Den pågående implementeringen av Smart Farming-teknologier i Mowi Farming forventes å ha en positiv innvirkning ikke bare på produktivitet og kostnader, men også på fiskevelferd og bærekraft. Landbruk Norge er ledende innen «Mowi 4.0 Smart Farming» og forventer å ha fullført utrullingen av Smart Farming-teknologier i sin største oppdrettsenhet innen 2025.

Ved hjelp av avansert bildeteknologi og intelligente sensorer vil Mowi utføre sanntidsovervåking av biomasse, digital lusetelling, autonom fôring og sporing av fiskevelferd.

Fjernstyrte operasjonssentre vil utnytte disse teknologiske fremskrittene. Et vell av data kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre Mowi i stand til å dyrke fisk mye mer effektivt enn i dag, og på en enda mer bærekraftig måte. Ved kontinuerlig å spore fiskens atferd og helse kan Mowi være proaktiv i stedet for reaktiv når det gjelder å reagere på biologiske problemer.

Henrik Trengereid er prosjektleder for utrullingen av måle- og analyseplattformen på flere steder i Norge. Han kommenterer utviklingen:

«Med dette prosjektet lever Mowi opp til vår visjon om å lede den blå revolusjonen. Vi har installert teknologien på mange steder langs norskekysten og er i ferd med å validere og dokumentere den forventede verdien den vil ha både for oss som oppdrettere og for fisken vi tar vare på.»

Organisasjonen har stor tro på at Industri 4.0-teknologier vil gi mye tydeligere skalafordeler i sjøvannsfasen enn det vi ser i dag.

Smart drift

Også i Mowis nedstrømsvirksomhet byr digitalisering og automatisering på store muligheter i selskapets mer enn 30 fabrikker over hele verden. Fiskeforedling er på mange måter fortsatt svært arbeidsintensivt, og i mange tilfeller kan forbedringer oppnås ved å automatisere manuelt arbeid. Tilgangen på avansert skanningsteknologi åpner imidlertid også for langt mer effektiv produksjon og mer sofistikert produktdifferensiering enn i dag.

Odd Medhus, Group Manager Product Quality and Processing, forklarer:

«Det handler ikke bare om et fotografi for å forstå hvordan fileten ser ut, men om teknologiens diagnostiske potensial. Dette har aldri blitt gjort før i næringsmiddelindustrien, og det betyr at vi kan garantere kvaliteten på produktene våre. Dette har aldri blitt gjort før i næringsmiddelindustrien, og det betyr at vi kan garantere kvaliteten på produktene våre.»

Interaksjon med kundene

Lanseringen av varemerket MOWI viser at Mowi leverer verdiøkende produkter direkte til forbrukerne. En måte å komme i kontakt med forbrukerne på er å gi dem transparent og relevant informasjon om produktet de kjøper. Dette gjøres ved hjelp av QR-koder på produktet, som viser godt presentert informasjon om fiskens opprinnelse og andre detaljer om dens reise fra klekkeriet til dagligvarebutikken.

På samme måte er Mowi i en tidlig fase med å dele viktig produktinformasjon ved hjelp av blokkjede med strategiske kunder, for eksempel store europeiske supermarkedskjeder. Batchinformasjon og ulike prosjektdetaljer deles på kundens egne plattformer. I fremtiden kan dette utvides til å omfatte ting som transportinformasjon, temperaturmålinger fra logistikkselskaper osv. for å sikre at det nødvendige kvalitetsnivået opprettholdes i hvert trinn av prosjektet gjennom hele verdikjeden.

E-handelen har vokst jevnt og trutt det siste tiåret. Dette gjelder også for dagligvarer, enten gjennom e-handelsplattformene til tradisjonelle fysiske butikker eller gjennom dedikerte e-handelsbutikker som Amazon Fresh. På grunn av konsekvensene av Covid-19 har veksten i e-handel blitt kraftig akselerert i løpet av 2020.

Ola Brattvoll, COO for salg og markedsføring, sier:

«Varemerket MOWI har allerede solgt godt i netthandelen i 2020. Av våre tre største kunder er to av dem e-handelskunder. Fra og med neste år ønsker vi å ekspandere ytterligere i denne kanalen med eksisterende og nye kunder.»