You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft Mowi Årsrapport 2021
mar 30, 2022

Mowi Årsrapport 2021

Dele

Mowis årsrapport for 2021 ble offentliggjort i dag. Et år der markedsforholdene gradvis bedret seg og covid-19-pandemien avtok i de viktigste markedene for laks. Selv om pandemien fortsatte å skape utfordringer, leverte Mowi rekordhøye volumer innen både Farming og Consumer Products.

sier administrerende direktør Ivan Vindheim: «Mowis misjon om å levere bærekraftig og sunn mat til en voksende verdensbefolkning er avgjørende. Mowis ansatte har utvist enorm fleksibilitet og besluttsomhet for å opprettholde produksjonen selv i utfordrende tider.»

Mowi er verdens desidert største produsent av laks, en vitenskapelig bevist naturlig supermat. Laks er allsidig og appellerer til folk i alle aldre med sin appetittvekkende smak, utseende, konsistens og farge. Vi jobber med mange viktige initiativer som skal videreutvikle selskapet og bringe det inn i fremtiden. I Farming arbeider vi langs tre hovedpilarer: volumvekst, kostnader og bærekraft. Innen salg og markedsføring setter vi kunden i sentrum for alle våre aktiviteter knyttet til produkter, merkevarebygging og fremragende drift. Når det gjelder fôrdivisjonen, fortsetter vi arbeidet med driftsforbedringer og kostnadsoptimalisering, og det er betryggende å se at fôret vårt gjør det svært bra.

Fremover vil vi blant annet prioritere følgende:

  • Volumvekst
  • Fortsatt kostnadsforbedring
  • Bærekraft
  • Utrulling av varemerket
  • Digitalisering og automatisering – Mowi 4.0
  • Utvikle våre medarbeidere og ledere

Ivan fortsetter: «Det er ikke lett å lede en blå revolusjon, men vi tror at Mowis unike styrker – vår globale tilstedeværelse, vår fullstendige integrering og vår ledende posisjon innen innovasjon og FoU – vil ha en positiv innvirkning på verden.»

Klikk her for å lese Mowis årsrapport for 2021.