You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Investorer Mowi dobler nesten inntjeningen og når rekordhøye nivåer
mai 11, 2022

Mowi dobler nesten inntjeningen og når rekordhøye nivåer

Dele

I et sterkt marked oppnådde Mowi et rekordhøyt driftsresultat på 207 millioner euro i første kvartal.

Mowis første kvartal var preget av en kraftig økning i lakseprisene i alle markeder som følge av en fortsatt økning i den globale etterspørselen etter laks kombinert med et lavt tilbud.

«Økningen i lakseprisene etter pandemien har vært imponerende. Laks er et fantastisk produkt med gode produktegenskaper som nyter godt av sterke megatrender, og jeg er overbevist om at dette vil fortsette å øke etterspørselen fremover», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

Mowi Farmings resultater ble betydelig forbedret i kvartalet, drevet av høye priser.

«Det er gledelig å se at vår norske oppdrettsvirksomhet oppnådde rekordhøye inntekter og priser i første kvartal. Det er også oppmuntrende at virksomheten vår i Canada West forbedrer seg og leverer solide resultater», sier Vindheim.

Mowi Consumer Products leverte også et godt resultat, tatt i betraktning de rekordhøye råvareprisene, takket være god drift og råvareforvaltning.

«Det er betryggende at Mowis foredlingsvirksomhet fortsetter å levere sterke resultater til tross for betydelig høyere råvarepriser. Dette viser verdien av Mowis integrerte verdikjede og organisasjonens kontinuerlige søken etter økt produktivitet og kostnadseffektivitet», sier Vindheim.

Mowi rapporterte en operasjonell EBIT på 207 millioner euro i første kvartal 2022, sammenlignet med 109 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2021. Driftsinntektene i kvartalet var 1 095 millioner euro (1 022 millioner euro). Det totale slaktevolumet i kvartalet var 96 600 tonn sløyd vekt (125 469 tonn). Prognosen for 2022 er uendret på 460 000 tonn for hele året.

Verdensøkonomien står for tiden overfor et inflasjonspress uten sidestykke, men de skyhøye lakseprisene har så langt mer enn oppveid de økende råvareprisene på laks.

«Vi forventer at laksen vil fortsette å skille seg ut i forhold til andre animalske proteinkilder på grunn av den vesentlig lavere fôrkonverteringsraten og energiforbruket, og fordi den er mer bærekraftig», sier Vindheim.

Mowis styre har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 1,95 kroner per aksje, bestående av 1,44 kroner per aksje i ordinært utbytte og et ekstraordinært utbytte på 0,51 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell stilling og gode utsikter.