You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft Mowi er blant de mange selskapene og investorene som oppfordrer til å stanse avskogingen i Brasil.
des 03, 2019

Mowi er blant de mange selskapene og investorene som oppfordrer til å stanse avskogingen i Brasil.

Dele

Amazonas er grunnleggende viktig for livet på planeten vår. Den huser over 10 % av alt biologisk mangfold og bidrar til klimastabilitet gjennom sin rolle som karbonsluk. Den spiller også en viktig rolle når det gjelder å regulere nedbøren, noe som er avgjørende for landbruket – både i og utenfor Brasil.

Brasil er en av verdens største produsenter av soya. I 2006 ble det inngått en viktig avtale, kjent som Amazonas’ soyamoratorium (ASM), for å sikre at soyaproduksjon i Amazonas-regionen kun skjer på eksisterende jordbruksarealer. Siden den gang har soyaproduksjonen i Amazonas økt med 400 %, noe som viser at skogvern og ekspansjon av landbruket kan være forenlig.

Vi, de undertegnede globale investorene og selskapene som kjøper/bruker brasiliansk soya, berømmer de brasilianske soyainteressentenes lederskap for å ha oppnådd denne fremgangen. Avskogingen i Amazonas av andre årsaker (hovedsakelig kvegdrift) har imidlertid fortsatt å øke. Nylig publiserte data fra brasilianske myndigheter viser at den siden 2012 har økt fra 460 000 hektar til nesten 1 million det siste året.

Disse svært bekymringsfulle tallene understreker hvor viktig det er å fortsette å opprettholde ASM. Likevel stiller noen partier nå spørsmålstegn ved om den bør fortsette.

Vår holdning er klar: Vi ønsker å kunne fortsette å kjøpe fra eller investere i den brasilianske soyaindustrien, men hvis ASM ikke opprettholdes, vil det sette vår virksomhet med brasiliansk soya i fare. I dag er det nok eksisterende jordbruksarealer til å øke soyaproduksjonen i Amazonas med ytterligere 600 % sammenlignet med dagens tall. Vi ser frem til å støtte brasilianske partnere i å fortsette sitt lederskap og vise at økonomisk utvikling og miljøvern kan gå hånd i hånd.

 

Underskrivere:

 • 2 Sisters Food Group
 • ACTIAM
 • Ahold Delhaize
 • Aegon Asset Management
 • AIC (Agricultural Industries Confederation)
 • ALDI SOUTH Group
 • Alliance pour la Préservation des Forêts
 • AP2
 • AP3
 • AP4
 • AP7
 • Aquascot Ltd.
 • Asda Stores Ltd.
 • Avara Foods
 • Barber’s
 • Belgisk fôrforening (BFA)
 • BioMar
 • BMO Global Asset Management
 • Bremnes Seashore AS
 • British Retail Consortium (BRC)
 • Candriam
 • Carrefour
 • Cermaq
 • Kongregasjonen av Sankt Agnes-søstrene
 • Cranswick Plc
 • Dominikanersøstrene ~ Grand Rapids
 • Duralim
 • Den nederlandske bransjeforeningen for dagligvarehandel (CBL)
 • EdenTree Investment Management Ltd
 • Miljødirektoratets pensjonsfond
 • FAIRR
 • Green Century Capital Management, Inc.
 • Grieg Seafood ASA
 • Hermes Investment Management
 • Hilton Food Group
 • Iceland Foods Ltd
 • Iceland Seafood Barraclough Ltd
 • Inter IKEA Group
 • Joseph Rowntree Charitable Trust
 • JLens investornettverk
 • J Sainsbury Plc
 • Kerry Group
 • KLP
 • Lantmännen ek för
 • Legal & General Investment Management
 • Lerøy Seafood Group ASA
 • Lidl Norge
 • Lyons Seafoods
 • Mars Inc.
 • Marks and Spencer
 • METRO AG
 • Mowi ASA
 • Moy Park
 • Multiexport Foods
 • National Pig Association (Storbritannia)
 • Nordlaks Oppdrett AS
 • NorgesGruppen ASA
 • NN Investment Partners
 • Nor-Feed SAS
 • Norvida AB
 • Nova Sea AS
 • Öhman
 • Pax World Funds
 • Picard Surgelés
 • Princes Ltd
 • REWE Group
 • Robeco
 • Skotske havbruk
 • Skandia
 • Seventh Generation Interfaith Inc.
 • Storebrand Asset Management
 • Strathclyde pensjonsfond
 • Swedbank Robur Fonder AB
 • Tesco Stores Plc
 • Den kooperative gruppen
 • Den veldedige stiftelsen Polden Puckham Charitable Foundation
 • Trusteam Finance
 • Tulip Ltd
 • Valorex
 • Waitrose & Partners
 • Winterbotham Darby & Co Ltd.
 • Wm Morrison Supermarkets Plc
 • Yeo Valley
 • Zevin Asset Management

 

Forklarende merknader

Før ASM, mellom 2001 og 2006, økte soyaproduksjonen i brasiliansk Amazonas med 1 million hektar, noe som bidro til rekordavskoging. Etter at programmet ble innført, har avskogingen fra soya i Amazonas gått ned fra 30 % til under 1,5 %, samtidig som produksjonen av soya i Amazonas har økt med 400 % sammenlignet med 2006 (gjennom bruk av eksisterende jordbruksarealer).

Den brasilianske skogloven (FC), som ble innført i 2012, er et ledende eksempel på et regelverk som tar sikte på å balansere skogvern og økonomisk utvikling. Men ifølge ferske data fra brasilianske myndigheter som ble publisert 18. november, har avskogingen i Amazonas siden 2012 økt med 114 %, fra 460 000 hektar til nesten 1 million hektar (for det meste ulovlig og i stor grad til kvegdrift).

Med tanke på den forventede globale etterspørselen etter soya (4 % årlig vekst, hovedsakelig fordi det er en viktig ingrediens i dyrefôr), er ASM helt klart nødvendig for å supplere FC ved å støtte soyaekspansjon kun på eksisterende jordbruksarealer.

Selv om soyaen som produseres i Amazonas, bare utgjør rundt 10 % av Brasils totale soyaproduksjon, gir ASM omdømmefordeler for hele den brasilianske soyasektoren og den årlige handelen på 32 milliarder dollar. Andre fordeler med ASM for både Brasil og det globale markedet er blant annet at man får en effektiv løsning for å sikre at soya fra Amazonas overholder FC-kravene, at man tiltrekker seg investeringer til den brasilianske soyasektoren, og at man beskytter vannsyklusen som hele den brasilianske landbrukssektoren er avhengig av. Uten ASM står alle disse fordelene i fare.