You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Presse Mowi er rangert som den beste bærekraftige proteinprodusenten i The Coller FAIRR Protein Producer Index for 2021.
des 01, 2021

Mowi er rangert som den beste bærekraftige proteinprodusenten i The Coller FAIRR Protein Producer Index for 2021.

Dele

Mowi er rangert som den mest bærekraftige proteinprodusenten for tredje år på rad av den prisnominerte Coller FAIRR Protein Producer Index, som ble publisert 1. desember.

Denne rapporten, som nå er inne i sin fjerde utgave, vurderer 60 av de største børsnoterte globale kjøtt-, meieri- og akvakulturselskapene ut fra ti miljømessige, sosiale og styringsmessige temaer som er i tråd med bærekraftsmålene.

Totalt sett fikk Mowi 81 av 100 poeng og ble rangert som «Industry Best» i forhold til mange av kriteriene knyttet til bærekraftsmålene, blant annet klimagassutslipp, avskoging og biologisk mangfold, bruk av antibiotika, dyrevelferd, arbeidsforhold, mattrygghet og styring.

Konsernsjef Ivan Vindheim sier følgende om Mowis plassering på Coller FAIRR Protein Producer Index: «Dette viser nok en gang at Mowi ligger i front når det gjelder bærekraftig matproduksjon. Jeg er stolt og ydmyk over å lede et selskap og en organisasjon som er en anerkjent leder innen bærekraftig matproduksjon. Det er viktig at indeksen understreker at akvakultur og lakseoppdrett er en del av løsningen på overgangen til en grønn økonomi.»

Catarina Martins, Chief Sustainability and Technology Officer, legger til: «Jeg er svært glad for at Mowis bærekraftstrategi og prestasjoner anerkjennes i denne globale rangeringen. Mowi har nå tre år på rad blitt ansett som den mest bærekraftige produsenten av animalsk protein i verden. Denne prestasjonen er et resultat av hardt arbeid og lidenskap for det vi gjør hver dag: å produsere mat som er bra for mennesker og bra for planeten!»

Fokus på akvakultur

Rapporten fra 2021 viste at oppdrettsselskaper, først og fremst lakseselskaper, fortsetter å prestere bedre enn produsenter av animalsk protein på alle risikofaktorer, særlig avskoging, biologisk mangfold og antibiotika. I gjennomsnitt er det også havbruksnæringen som har forbedret seg mest fra år til år, noe som viser sektorens fokus på å håndtere bærekraftsrisikoen sammenlignet med landbaserte næringer. Selskaper med hovedkontor i Europa er mer oppmerksomme på avskoging og antibiotikarisiko, noe som gjør dem til den regionen med best resultater. Mowi får faktisk selskap på topp fem av de andre oppdrettsselskapene Grieg Seafood ASA og Lerøy Seafood Group ASA, begge med hovedkontor i Norge, som ligger på henholdsvis 2. og 4. plass.

Om Coller FAIRR-indeksen

Indeksen er utviklet for å gi finansinstitusjonene de beste dataene, analysene og trendene i proteinsektoren, slik at de kan integrere dem i sine investeringsbeslutninger og engasjementsstrategier. Indeksen påvirker trendene i det globale proteinmarkedet, som er verdt 1,6 billioner dollar, i positiv retning ved å belyse hvor selskapenes retningslinjer og rapportering ligger etter. Det har blitt den viktigste ressursen for investorer når de skal vurdere hvor godt viktige leverandører i matvarekjeden håndterer risikoer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG):

  1. Utslipp av klimagasser
  2. Avskoging og biologisk mangfold
  3. Vannforbruk og vannmangel
  4. Avfall og forurensning
  5. Antibiotika
  6. Arbeidsforhold
  7. Dyrevelferd
  8. Matvaresikkerhet
  9. Styring
  10. Bærekraftige proteiner

Du finner mer informasjon om Coller FAIRR-indeksen på https://www.fairr.org/index/.