You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Investorer Mowi ønsker å fusjonere Mowi ASA og K Strømmen Lakseoppdrett AS.
nov 14, 2019

Mowi ønsker å fusjonere Mowi ASA og K Strømmen Lakseoppdrett AS.

Dele

Mowi-konsernet ønsker hele tiden å ha den mest hensiktsmessige og effektive selskapsstrukturen for selskapene i konsernet, både organisatorisk og driftsmessig. Selskapsstrukturen i Mowi er i dag preget av flere oppkjøp og nedarvede selskapsstrukturer, og konsernet arbeider kontinuerlig med å forenkle selskapsstrukturen og redusere unødvendige kostnader og interne transaksjoner.

Som en del av denne prosessen ønsker selskapet å slå sammen Mowi ASA og K Strømmen Lakseoppdrett AS for å oppnå en mer optimalisert selskapsstruktur.

De ansatte vil, når fusjonen er gjennomført, fortsette sine arbeidsavtaler uendret i morselskapet. Det vil ikke bli gjort noen endringer i lønn eller andre vilkår for de ansatte.

Etter fusjonen vil K Strømmen Lakseoppdrett AS bli oppløst og dets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført til Mowi ASA.

Se fusjonsplanen med vedlegg for mer informasjon og detaljer:

Fusjonsplan

Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene for det overtakende selskapet.

Mowi ASAs årsrapporter

Vedlegg 2: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene i det overdragende selskapet.

Årsregnskap K Strømmen Lakseoppdrett AS 2016

Årsregnskap K Strømmen Lakseoppdrett AS 2017

Årsregnskap K Strømmen Lakseoppdrett AS 2018

Vedlegg 3: Halvårsrapport i henhold til verdipapirhandelloven § 5-6 med balansedag 30.06.2019 for morselskapet.

Mowi ASAs finansielle rapport for 2. kvartal 2019

Mowi ASAs finansielle rapport for 3. kvartal 2019

Vedlegg 4: Vedtekter for morselskapet og datterselskapet

Mowi ASAs vedtekter

K Strømmen Lakseoppdrett AS – Vedtekter

 

Fusjonsplanen er registrert og kunngjort i Brønnøysundregistrene.