You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Investorer Mowi ønsker å slå sammen Mowi ASA og Mowi Norway AS.
sep 10, 2019

Mowi ønsker å slå sammen Mowi ASA og Mowi Norway AS.

Dele

Mowi-konsernet ønsker hele tiden å ha den mest hensiktsmessige og effektive selskapsstrukturen for selskapene i konsernet, både organisatorisk og driftsmessig. Selskapsstrukturen i Mowi er i dag preget av flere oppkjøp og nedarvede selskapsstrukturer, og konsernet arbeider kontinuerlig med å forenkle selskapsstrukturen og redusere unødvendige kostnader og interne transaksjoner.

Som en del av denne prosessen ønsker selskapet å slå sammen Mowi ASA og Mowi Norway AS for å oppnå en mer optimalisert selskapsstruktur.

De ansatte vil, når fusjonen er gjennomført, fortsette sine arbeidsavtaler uendret i morselskapet. Det vil ikke bli gjort noen endringer i lønn eller andre vilkår for de ansatte.

Etter fusjonen vil Mowi Norway AS bli oppløst og dets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført til Mowi ASA.

Se fusjonsplanen med vedlegg for mer informasjon og detaljer:

Fusjonsplan

Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene for det overtakende selskapet.

Mowi ASAs årsrapporter

Vedlegg 2: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene i det overdragende selskapet.

Mowi Norway AS – Styrets beretning 2016

Mowi Norway AS – Årsregnskap 2016

Mowi Norway AS – Revisjonsberetning 2016

Mowi Norway AS – Årsregnskap 2017

Mowi Norway AS – Revisjonsberetning 2017

Mowi Norway AS – Styrets beretning 2017

Mowi Norway AS – Årsregnskap 2018

Vedlegg 3: Halvårsrapport i henhold til verdipapirhandelloven § 5-6 med balansedag 30.06.2019 for morselskapet.

Mowi ASAs finansielle rapport for 2. kvartal 2019

Vedlegg 4: Vedtekter for morselskapet og datterselskapet

Mowi ASAs vedtekter

Vedtekter for Mowi Norway AS

 

Fusjonsplanen er registrert og kunngjort i Brønnøysundregistrene.