You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft Mowi planlegger å drive oppdrett av fisk i dypet
apr 23, 2019

Mowi planlegger å drive oppdrett av fisk i dypet

Dele

Mowi planlegger å senke oppdrettsanleggene sine langt under havoverflaten ved å kombinere teknologi fra norsk havbruk, subsea- og offshoreindustri. Selskapet har søkt om 36 utviklingskonsesjoner for realisering av konseptet «AquaStorm».

«Dette er det største utviklingsprosjektet vi noensinne har planlagt. AquaStorm flytter oppdrettsanleggene ut av fjordene og ned i havdypet, der fisken er beskyttet mot lakselus, sykdom og vær og vind», sier Mowis prosjektleder Henrik Trengereid.

AquaStorm-installasjonene vil normalt bli plassert 15 meter under havoverflaten, men de kan senkes ned til 50 meters dyp hvis værforholdene krever det. Hver installasjon skal kobles til et kontrollsenter på land, som fjernstyrer fisken og overvåker luft, lys, strøm og signaler via et forgrenet nettverk av rør og kabler på havbunnen.

Autonomt jordbruk

Installasjonene vil være autonome og ubemannede i den daglige driften.

«Dette konseptet er helautomatisk og vil bli overvåket fra et kontrollsenter på land, noe som gir oss full kontroll over hvordan fisken utvikler seg, at den får mat og at all teknologien fungerer som den skal, sier Trengereid.

I den første fasen av AquaStorm-prosjektet vil installasjonene bli plassert opptil 12 km fra kysten. Teknologien selskapet har tenkt å bruke, gjør det imidlertid teoretisk mulig å plassere slike anlegg opptil 100 km fra land.

«Oppdrettsnæringen mangler i dag lokaliteter som egner seg for produksjon. Denne teknologien åpner store nye områder for en bærekraftig fremtidig vekst i oppdrettsnæringen i Norge», sier Henrik Trengereid. Han understreker at myndighetene må innvilge nok lisenser til at Mowi kan gjennomføre prosjektet.

Samarbeid med de beste

I AquaStorm-prosjektet har Mowi med seg en rekke ledende teknologiselskaper fra subsea- og oljebransjen. I tillegg til FoU-partnerne Nofima og Sintef samarbeider Mowi med Aqualine, Kongsberg, ABB og Stellarman.

Stein Lier-Hansen, som leder Norsk Industri, mener prosjektet passer perfekt inn i regjeringens ordning med utviklingstillatelser.

«Dette prosjektet representerer det beste av Norges maritime kompetanse. AquaStorm utnytter landets kompetanse innen havbruk, subsea og offshore oljeutvinning til å skape en enda mer bærekraftig og fremtidsrettet næring. Det er nettopp slike prosjekter norske myndigheter og beslutningstakere må legge til rette for», sier han.

Mowi ønsker at prosjektet skal realiseres i Roan-distriktet i Trøndelag, og det anslås at det kan skape minst 60 nye arbeidsplasser og få betydelige ringvirkninger for regionens økonomi. Mowis søknad er nå til behandling i Fiskeridirektoratet. Det forventes at en beslutning vil bli tatt i løpet av de kommende månedene.