You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Presse Mowi vinner prestisjetung pris for fiskevelferd
jun 21, 2022

Mowi vinner prestisjetung pris for fiskevelferd

Dele

Mowi er stolt over å ha blitt tildelt en spesiell anerkjennelsespris ved Compassion in World Farming (CIWF)’s Good Farm Animal Welfare Awards.

Prisutdelingen, som fant sted i London i forrige uke, viser frem arbeidet til næringsmiddelbedrifter over hele verden som gjør reelle og meningsfulle forbedringer i livet til oppdrettsdyr og bærekraften i leverandørkjedene sine.

Gordon Ritchie, Group Manager Fish Health and Welfare, mottok Special Recognition Award under seremonien:

«Mowi og jeg er veldig stolte over å motta denne prestisjetunge Special Recognition Award fra Compassion in World Farming, som er en anerkjennelse av vår globale standard og vårt engasjement for human slakting av fisken vår ved hjelp av et skreddersydd system for slagbedøvelse. Denne forpliktelsen gjelder 100 % av vår oppdrettslaks fra alle våre sjøanlegg rundt om i verden, og samsvarer dermed med CIWFs anbefaling.

«Vi er verdens største produsent av atlantisk laks oppdrettet i havet, og denne forpliktelsen vil komme opptil 100 millioner laks til gode hvert år, fordelt på alle anleggene våre i Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Canada og Chile.»

Ifølge CIWF ligger forbedringene i fiskevelferden etter forbedringene for landdyr, hovedsakelig på grunn av at fiskens følelser generelt er mindre anerkjent. Organisasjonen sier imidlertid at Mowi «har vist lederskap på dette området ved å være den første produsenten som har forpliktet seg til globale velferdsforpliktelser for oppdrett og slakting av atlantisk laks».

Mowi erkjenner viktigheten av fiskens følelser og har derfor implementert en global policy for fiskevelferd og -velvære som omfatter flere andre viktige aspekter ved oppdrett, i tillegg til vår forpliktelse om human slakting. Vår nåværende policy dekker også temaer som medisinbruk, tetthet og håndtering av fisk.

Ved å samarbeide tett med interessenter og organisasjoner som CIWF kan vi i tillegg kontinuerlig forbedre vårt engasjement for fiskevelferd, samtidig som vi setter oss ambisiøse bærekraftsmål som vil ha en positiv innvirkning på planeten.

Gordon fortsetter: «Vår visjon er å lede den blå revolusjonen og frigjøre havets potensial på en måte som respekterer planeten vår. Dette er drivkraften bak alt vi gjør i Mowi.

«Med våre forpliktelser og denne prisen ønsker vi å vise frem standardene våre og bidra til økt fokus på fiskevelferd globalt. Vi håper at anerkjennelsen av Mowis forpliktelser vil skape positive ringvirkninger og være et eksempel til etterfølgelse for andre fiskeri- og oppdrettsaktører.»

Etter tildelingen vil Mowi fortsette å lete etter nye løsninger og metoder for å fremme fiskevelferd og trivsel. Vår FoU-portefølje omfatter – men er ikke begrenset til – forskning på infeksjonssykdommer, ernæring, produksjonsrelaterte lidelser og innhøstingsmetoder.