You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Corporate Mowis årsrapport for 2019
mar 25, 2020

Mowis årsrapport for 2019

Dele

Denne integrerte rapporten beskriver hvordan vi driver virksomheten vår, vår visjon og ambisjon, våre suksesser og forbedringsområder på en åpen og transparent måte.

Til syvende og sist har alle vi som jobber i Mowi, et klart og enkelt mål: Vi ønsker å produsere rimelige produkter av høy kvalitet på en bærekraftig måte, og denne rapporten forteller historien om hvordan vi jobber for å nå dette målet.

2019 ble nok et godt år for Mowi med rekordhøye volumer i alle forretningsområder. Vi har også tatt nye, viktige skritt innen fôr, oppdrett og salg og markedsføring for å styrke Mowis posisjon som verdens ledende sjømatselskap.

Mowis suksess i 2019 var mulig takket være det harde arbeidet og kompetansen til våre nesten 15 000 ansatte. I Mowi mener vi at talentet og engasjementet til medarbeiderne våre, støttet av ny teknologi og alle de positive megatrendene, er avgjørende for vår virksomhet og vil fortsette å være nøkkelen til vår fremtidige suksess.

Etter den vellykkede lanseringen i Polen er vi klare for de store markedene i Frankrike og USA. Timingen er riktig. Vi er klare til å kapitalisere på vår unike verdikjede og vårt fremragende produkt. Med transformasjonen av virksomheten til et globalt varemerke vil vi være bedre posisjonert til å forbedre marginene fra vår unike verdikjede. Vår ambisjon er å produsere mer mat fra havet på en bærekraftig måte, og å se produkter som MOWI på tallerkenen til stadig flere forbrukere.

Teknologiprosjekter som samarbeidet med X, Alphabets innovasjonsmotor, for å spore og modellere fiskeatferd, miljøforhold og fiskehelse ved hjelp av ny kamerateknologi og maskinlæring, vil være viktige verktøy fremover for å sikre en bærekraftig vekst i havbruk.

På tidspunktet for utgivelsen av årsrapporten står verden overfor en alvorlig global koronapandemi. Foreløpig vet vi ikke hvordan dette vil slå ut, men Mowis oppgave med å tilby bærekraftig og sunn mat til befolkningen er viktigere enn noen gang. Vi er sikre på at verden vil komme seg ut av krisen, men i mellomtiden må vi alle bidra med det vi kan for å holde Mowis virksomhet i gang og samtidig sørge for at våre ansatte er trygge.

Denne årsrapporten og andre rapporter er tilgjengelige i vår rapportseksjon.

Ivan Vindheim

Administrerende direktør, Mowi