You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Presse Mowis kapitalmarkedsdag 2021
mar 17, 2021

Mowis kapitalmarkedsdag 2021

Dele


Du kan se direkteoverføring av Mowis kapitalmarkedsdag på https://mowi.com/investors/ fra kl. 08.00 i dag. Ledelsespresentasjonen begynner da, etterfulgt av en spørsmålsrunde som etter planen starter ca. kl. 10.30 norsk tid.

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper, rangert som nummer én både når det gjelder markedsverdi og bærekraft. Mowi er også verdens desidert største oppdretter av atlantisk laks med et slaktevolum på 440 000 tonn i 2020, noe som tilsvarer en global markedsandel på rundt 20 %. Selskapet har en helintegrert verdikjede fra rogn til tallerken og produserer også sitt eget miljøsertifiserte fôr som er spesielt utviklet for Mowi-laksen.

For å styrke selskapets posisjon ytterligere vil Mowis strategiske kurs mot 2025 fokusere på fire hovedmål: vekst i hele verdikjeden med særlig fokus på Mowi Farming, ytterligere kostnadsbesparelser i hele konsernet, økt bærekraft og utnyttelse av digitalisering og automatisering. Alle fire målene er like viktige og gjelder for hele verdikjeden vår, og disse prioriterte områdene vil stå i fokus på kapitalmarkedsdagen.

MEGATRENDER FORTSETTER Å DRIVE ETTERSPØRSELEN

Et av de viktigste fundamentene for lakseoppdrettsnæringen er de gunstige langsiktige etterspørselsutsiktene. Megatrendene som driver etterspørselen etter laks er sterkere enn noensinne, og er drevet av helsetrender, et økende behov for et kosthold med lavt karbonavtrykk og laksens evne til å appellere til den brede befolkningen fordi den er svært allsidig og passer til nesten enhver anledning. Mowi forventer at den fortsatt sterke veksten i etterspørselen etter atlantisk laks vil overstige tilbudsveksten de neste fem årene.

«Laks er en vitenskapelig bevist naturlig supermat. Den er også allsidig og appellerer til folk i alle aldre med sin appetittvekkende smak, utseende, tekstur og farge. I årene som kommer, ser jeg utallige muligheter for Mowi, og vi jobber med mange viktige initiativer som vil videreutvikle selskapet og bringe det inn i fremtiden», sier Ivan Vindheim, CEO i Mowi.

MOWI FARMING JOBBER LANGS TRE PILARER – VOLUMVEKST, KOSTNADER OG BÆREKRAFT

Mowi Farming arbeider langs tre pilarer: volum, kostnader og bærekraft. Når det gjelder bærekraft, har Mowi nok en gang blitt rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein i Coller FAIRR Protein Producer Index 2020. Atlantisk laks er også rangert som det mest bærekraftig produserte animalske proteinet. På kostnadssiden er Mowi konsekvent nummer én eller to blant sammenlignbare selskaper i de regionene der selskapet har virksomhet. Kostnadene er imidlertid fortsatt for høye i absolutte tall, særlig i enkelte regioner utenfor Norge. Kostnadsvariasjonen mellom regionene er også for stor. Mowi Farming vil derfor fortsette arbeidet med kostnadstiltakene med uforminsket styrke fremover.

Til tross for rekordhøye volumer i 2020 har Mowi Farmings volumvekst ligget bak bransjen de siste årene. Dette er ikke tilfredsstillende og vil bli adressert gjennom ulike vekstinitiativer, inkludert økte investeringer i postsmolt. Med de rette tiltakene på plass mener vi at Mowi Farming har et iboende potensial til å vokse til langt over 500 000 tonn økologisk ved hjelp av eksisterende lisenskapasitet. I tillegg vil Mowi Farming også satse på vekst gjennom oppkjøp når dette er i tråd med selskapets driftsstrategi. Hovedfokuset i Mowi Farming har vært og vil fortsatt være konvensjonelt landbruk. Når det er sagt, følger vi nøye med på utviklingen innen alternative teknologier og kan komme til å introdusere slike teknologier når og hvis vi finner det hensiktsmessig og lønnsomt.

«Selv om Mowi har en unik posisjon i lakseoppdrettsbransjen, har vi sakket akterut når det gjelder vekst, og de siste årene har vi vokst mindre enn bransjen. Det er ikke tilfredsstillende for en bransjeleder. Å få fart på veksten i Mowi Farming er derfor en hovedprioritet fremover», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

MOWI SALG OG MARKEDSFØRING SKAPER KUNDEVERDI

I salgs- og markedsføringsavdelingen setter Mowi kunden i sentrum for alt de gjør gjennom produktinnovasjon, merkevarebygging og fremragende drift for å skape kundeverdi. Mowi vil fortsette å utvikle nye, innovative produkter av høy kvalitet som er lett tilgjengelige for kundene, for å holde tritt med de stadig skiftende matvanene.

«Vi kommer også til å fortsette vårt langsiktige arbeid med å dekommodifisere laksekategorien gjennom merkevarestrategien MOWI. Samtidig må vi erkjenne at laks fortsatt hovedsakelig selges som en råvare som er utsatt for hard konkurranse – spesielt i Europa. Derfor er det viktig å være kostnadsledende også i denne delen av verdikjeden for å oppnå en rimelig fortjeneste på salget», sier Vindheim.

Mowi har også en klar ambisjon om vekst innen salg og markedsføring, men med fokus på utvalgte segmenter og markeder.

MOWI-FÔR FOR Å VOKSE SAMMEN MED MOWI-OPPDRETT

Mowis siste tilskudd, Mowi Feed, ble etablert så sent som i 2013. Etter at den andre fôrfabrikken i Kyleakin i Skottland ble satt i drift i 2020, er Mowi nå selvforsynt med fôr i Europa. Fôr er den desidert viktigste kostnadskomponenten i oppdrett. Strategien herfra er å dyrke Mowi Feed sammen med Mowi Farming.

Mowi har uutnyttet kapasitet ved sin fôrfabrikk i Kyleakin, Skottland, og kan ved behov legge til en ny produksjonslinje ved fôrfabrikken i Bjugn, Norge, med begrensede investeringer. I tillegg vil selskapet fortsette å effektivisere driften for å minimere kostnadene og fortsette å produsere bærekraftig kvalitetsfôr med høy ytelse som er spesialdesignet for Mowi-laksestammen. Mowi vil også fortsette å teste ut alternative fôringredienser som gir de nødvendige næringsstoffene til et moderne laksefôr. Innlemmelsen av slike nye fôrråvarer i Mowi Fôrs innkjøpsstrategi vil fortsatt være avhengig av at vi tilfredsstiller våre interne krav til lønnsomhet, drift og bærekraft.

MOWI 4.0 – TRANSFORMERER VERDIKJEDEN VÅR GJENNOM DIGITALISERING OG AUTOMATISERING

Den fjerde industrielle revolusjonen er over oss og gir Mowi store muligheter. For å utnytte disse mulighetene har Mowi utviklet sin egen Mowi 4.0-strategi for å gjøre selskapet mer effektivt ved å digitalisere og automatisere verdikjeden fra rogn til tallerken.

Den pågående implementeringen av Smart Farming-teknologier i Mowi Farming forventes å ha en positiv innvirkning ikke bare på produktivitet og kostnader, men også på fiskevelferd og bærekraft. Landbruk Norge er ledende innen «Mowi 4.0 Smart Farming» og forventer å ha fullført utrullingen av Smart Farming-teknologier i sin største oppdrettsenhet innen 2025. Ved hjelp av avansert bildeteknologi og intelligente sensorer vil Mowi utføre sanntidsovervåking av biomasse, digital lusetelling, autonom fôring og sporing av fiskevelferd. Fjernstyrte operasjonssentre vil utnytte disse teknologiske fremskrittene. Et vell av data kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre Mowi i stand til å dyrke fisk mye mer effektivt enn i dag, og på en enda mer bærekraftig måte. Ved kontinuerlig å spore fiskens atferd og helse kan Mowi være proaktiv i stedet for reaktiv når det gjelder å reagere på biologiske problemer. Organisasjonen har stor tro på at Industri 4.0-teknologier vil gi mye tydeligere skalafordeler i sjøvannsfasen enn det vi ser i dag.

Også i Mowis nedstrømsvirksomhet byr digitalisering og automatisering på store muligheter i selskapets mer enn 30 fabrikker over hele verden. Fiskeforedling er på mange måter fortsatt svært arbeidsintensivt, og i mange tilfeller kan forbedringer oppnås ved å automatisere manuelt arbeid. Tilgjengeligheten av avansert skanningsteknologi åpner imidlertid også for langt mer effektiv produksjon og mer sofistikert produktdifferensiering enn i dag, og for utvalgte kunder vil Mowi ta i bruk blokkjedeløsninger.