You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft NextGen Proteins-forskning håper å dekke proteinbehovet for fôr og matvarer
jan 11, 2022

NextGen Proteins-forskning håper å dekke proteinbehovet for fôr og matvarer

Dele

Som en del av Horisont 2020-ordningen (H2020) deltar Mowi Feed i tre viktige EU-forskningsprosjekter, deriblant et av NextGen Proteins.

I tråd med den økende globale etterspørselen etter høykvalitetsproteiner til både mat og fôr håper NextGen Proteins-prosjektet å optimalisere produksjonen av tre alternative proteiner og verifisere bruken av dem i ulike fôr- og matapplikasjoner.

Tilgangen til protein av høy kvalitet blir stadig mer utfordrende på grunn av blant annet en voksende verdensbefolkning, ressursknapphet og klimaendringer. Det er et presserende spørsmål å sikre en kontinuerlig og rimelig forsyning av proteiner til mennesker og dyr.

Men tilførselen av proteiner må skapes med vitenskapelig livssyklus og sirkulære tilnærminger i sentrum. NextGen Proteins-prosjektet vil bidra til økt matsikkerhet, bærekraft og selvforsyning i EUs proteinproduksjon, med mindre belastning på naturressursene og redusert miljøpåvirkning.

Dette fireårige prosjektet, som allerede har pågått i to år, fokuserer på nye ingredienser som kan produseres på en bærekraftig måte, samtidig som avfall og biprodukter resirkuleres.

Mowi Feeds engasjement i denne forskningen omfatter deltakelse i lakseforsøk sammen med Aquascot og Waitrose. Dette inkluderer feltdemonstrasjoner som startet i desember 2021 i Ardnish i Skottland, der det ble testet hvordan tre nye råvarer (algemel, bakteriemel produsert av treavfall og insektmel) kan brukes til lakseproduksjon.

NextGen Proteins spesifikke mål for mikroalger, insekt- og encelleproteiner omfatter bl.a:

  1. Vurdere regelverket for mat og fôr, identifisere de viktigste hindringene for produksjon og anvendelse av de tre alternative proteinene og bidra til EUs fremtidige politikk.
  2. Leverer tre sikre, næringsrike og bærekraftige proteinkilder av høy kvalitet gjennom biokonverteringsprosesser som utnytter eksisterende industrielle avfallsstrømmer som i dag kastes eller deponeres.
  3. Demonstrere potensielle matanvendelser av de tre alternative proteinene gjennom konsept- og praktiske forsøk i ferdigretter, bakervarer, kjøttimitasjoner og funksjonelle kosttilskudd.
  4. Demonstrere potensialet for anvendelse av de tre alternative proteinene i dyrefôr gjennom forskning og praktiske forsøk i fjørfe- og fiskefôr.
  5. Utforske og legge til rette for markedsmuligheter for de tre alternative proteinene og avledede produkter, i samarbeid med fokusgrupper av forbrukere og interessenter, og fremme høy forbrukertillit og aksept.
  6. Analysere og verifisere bærekraftsfordelene ved de tre alternative proteinproduksjonsprosessene med tanke på miljømessige og økonomiske konsekvenser, noe som muliggjør forbedringer av produksjonseffektivitet, klimagassutslipp, verdikjederisiko og areal-, vann- og energibruk.
  7. Utvikle og ta i bruk et innovativt rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) som samler forskere, beslutningstakere, bedrifter og andre samfunnsaktører for å legge til rette for forbrukeraksept, effektiv formidling av prosjektresultater og sikre at de blir utnyttet.

Resultatene fra denne forskningen vil bli rapportert etter hvert.

Les mer om Mowi Fôrs deltakelse i forskningsprosjektene AquaIMPACT og Oleaf4value ved å klikke på lenkene.

NextGen Proteins-prosjektet har mottatt støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under tilskuddsavtale nr. 862704.